Vánoční jarmark

28.12.2018

Ani mráz a pochmurné počasí nás neodradily od společně stráveného času na Vánočním jarmarku, který jsme letos ve spolupráci se sdružením Prvočas uspořádali dne 14. prosince. Rozličné vůně a chutě Vánoc se linuly nejen naší školou, ale rovněž prostranstvím před ní, kde se letos poprvé odehrávala část našeho bohatého kulturního programu a kde bylo k nalezení hned několik stánků s různorodým zbožím - od pochutin až po krásné adventně vánoční výrobky. Od vystoupení našich nejmenších dětí přes vánoční příběh doprovázený pěveckým sborem našich žáků po program folklórního souboru Ondrášek a pěvecké vystoupení sboru složeného z pedagogů a rodičů našich dětí zpívající výběr nádherných vánočních koled. Divadlo, vánoční tradice v podobě dílen, bufet, prodej výrobků dětí, krásná předvánoční atmosféra a pohodový čas pospolu. To vše doprovázelo naše letošní společné rozjímání. 

Velký dík náleží všem, kteří se podíleli na dlouhodobé přípravě i průběhu celého jarmarku, přes nácvik divadelního vystoupení a koled, stavění stánků, tvorbu výrobků a řadu dalších aktivit, které nám ostatním bývají často skryty. 

Vánoce jsou v tento okamžik téměř za námi, a tudíž si nyní popřejme do nového roku porozumění, osobní i pracovní úspěchy, přetrvávající vzájemnou spolupráci mezi školou, obcí a rodiči našich žáků i spolupráci širšího okolí. 

Dovolujeme si připojit fotogalerii přinášející alespoň trochu oné vánoční atmosféry, již jsme na jarmarku zažívali. 

Lukáš Michael Pitřík