Osmičková výročí

13.01.2019

Právě ukončený rok 2018 byl pro naši zem rokem plným významných výročí, kdy jsme si připomínali řadu letopočtů s osmičkou na konci, v nichž se odehrály pro naši historii přelomové události. Nyní prožíváme leden roku nového, v němž ještě stále hodnotíme, rekapitulujeme či sumarizujeme uplynulých dvanáct měsíců. 

Ani my jsme nechtěli zůstat pozadu a k oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky, jež jsme si připomínali 28. října, jsme 08. ledna 2019 připojili svůj vlastní, původní a rozsáhlejší dějepisný projekt s názvem "Osmičková výročí", jehož podstatou se stalo nejen seznámení dětí s danými údobími, ale rovněž uvědomění si lidských hodnot, na nichž založily svůj život naše významné osobnosti, podchycení vzájemných souvislostí, spolupráce mezi dětmi navzájem bez ohledu na věk (do projektu se zapojili žáci 3. - 9. ročníku), podpora kritického myšlení, rozvoj tvůrčích dovedností apod. Výsledkem projektu jsou nádherné prezentace jednotlivých 14 skupin dětí (14 letopočtů), které projektem provedlo 8 pedagogů. 

Máme naději, že byť byl projekt poněkud náročnější, svižnější a obsáhlejší, odnesly si z něho děti alespoň některé z předložených vědomostí, získaly zkušenost z práce ve skupině a snad alespoň trochu pochopily propojení minulosti a důsledky či důležitost historických událostí pro současnost. Jsme přesvědčeni, že historie by neměla být opomíjena.

Rád bych touto cestou poděkoval všem pedagogům, kteří se do projektu zapojili, vedení školy za umožnění jeho realizace a dětem za jejich pilnou a odpovědnou práci. Výsledky jejich snažení a ponoření se do projektu bude možno zhlédnout v prostorách školy - v prostoru schodiště mezi prvním a druhým patrem staré budovy. Součástí budou rovněž výtvarná díla žáků loňské 8. a 9. třídy, s nimiž jsme se umístili na druhé příčce v mezinárodním projektu Vím, co se stalo realizovaného Židovským muzeem v Praze.

Lukáš Michael Pitřík