Den otevřených dveří

23.03.2023

Dne 15. března t. r. se konal Den otevřených dveří Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Této příležitosti jsme využili pro naše žáky 5. a 7. třídy. Společně jsme si pod taktovkou milé průvodkyně prohlédli několik místností soudní budovy - jednací síň, v níž jsme naši prohlídku započali a kde se děti dozvěděly řadu zajímavých informací a faktů o práci soudců, právníků či všech, jejichž práce s oblastí soudnictví souvisí, i o právním povědomí. Posléze jsme se vypravili do spisovny a prohlídku uzavřeli v celách předběžného zadržení. Žákům 5. ročníku se navíc naskytla možnost nahlédnout do kanceláře předsedy okresního soudu. 

Před budovou nás následně čekala prohlídka policejní techniky a různých typů policejních vozů. Žáci si současně mohli potěžkat policejní zbraně. Přítomni byli uniformovaní policisté, členové zásahové jednotky a policisté z dopravního oddělení. Poté se naše cesty rozdělily a děti 7. ročníku pokračovaly ve svém putování směrem na Frýdecký zámek, kde zhlédly expozici Člověk a příroda Moravskoslezského kraje. Oba ročníky pak zakončily svou cestu v OC Frýda, kde si dopřály něco dobrého na zub a odpočinuly si také při menších nákupech. Věříme, že i tato exkurze byla pro naše žáky obohacením a že si z ní odnesly nejen nové poznatky, ale rovněž zážitky.

Lukáš Michael Pitřík