Děti kreslily zbojníka Ondráše

28.12.2021

Z iniciativy KC Frýdlant n. O. se připravuje vydání knihy Pověsti a legendy Beskyd. Kniha s dětskými ilustracemi by měla spatřit světlo světa v roce 2022.

Školy v našem regionu, včetně té naší, dostaly ke zpracování jednu pověst či legendu, která se váže k jejich obci nebo blízkému okolí. My jsme pochopitelně měli pověst o zbojníkovi Ondrášovi. Děti pak měly za úkol nakreslit k pověsti obrázek. A úkolu se zhostily skvěle. Vznikla nám výstava velmi krásných ilustrací, ze kterých bylo jen velmi obtížné vybrat ty nejpovedenější.

Odborná porota, složená z řad učitelů i zaměstnanců školy, tak měla nelehký úkol, vybrat tři nejlepší ilustrátory za 1. stupeň a tři za 2. stupeň. Členem poroty byl i starosta obce pan S. Běrský, který výstavu rovněž navštívil a velice se mu líbila.

Na společné výstavě všech škol a jejich ilustrací, která se uskuteční na počátku nového roku v KC ve Frýdlantě n. O., nás budou reprezentovat svými kresbami tito žáci. Za 1. stupeň Benjamin Kvasnička, Julie Vránová a Tamara Pečínková a za 2. stupeň Karolína Sacká, Tereza Lukešová a Amálie Anna Štrichová.

Již teď jsme všichni zvědavi a těšíme se, který obrázek našich žáků nakonec bude v připravované knize.

Ivo Tošenovjan