Distanční vzdělávání

08.07.2020

Práce našich žáků v době distanční výuky - 2. pololetí školního roku

Poznáte, jaké vyjmenované slovo se skrývá pod šifrou?

Být kreativní

Milí rodičové,

současná doba nám není příliš nakloněná. Všichni víme, že musíme být opatrní, dbát na zásady bezpečnosti, abychom se brzy potkali zase ve školních lavicích. Uvědomuji si, že velkou část svých povinností jsme museli přesunout na vás. O to víc mě těší, že děti plní úkoly včas a společně pak zasíláte zpětné vazby. Máte můj obdiv a poděkování za dosavadní spolupráci. Proč vlastně píši? Děti 4. třídy měly za úkol vyrobit slovanské stavby z přírodnin, které mají ve svém okolí k dispozici. O tom se totiž učili ve vlastivědě. Počasí nám zpočátku nepřálo, ale pak vysvitlo sluníčko a mě od dětí dorazily snímky nádherných, nápaditých výtvorů. Druhý úkol byl také kreativní. Dostaly pomocí videa tip na vyprázdněný rybník, který se teprve napouštěl. Jejich úkolem bylo stát se přírodními návrháři a rybník podle svých představ oživit. Měly dokreslit 10 živočichů a 10 rostlin, které by rybníku slušely, a také napsat zdůvodnění, proč si je vybraly. Vám posílám jen fotky. Zdůvodnění vystavím později ve škole. Přišly mi úžasné a fantastické výtvory a bylo mi líto, že je uvidím jen já. Proto je posílám všem ke zhlédnutí. Pokochejte se stejně jako já!

Zdraví Táňa Němcová

Schází nám sdílení

Každý den do našich učitelských telefonů, počítačů, iPadů či iPhonů dorazí spousta prací našich žáků. Je škoda, aby jen tak zapadly. Ve škole bychom si je vystavili ve třídě nebo na chodbě, každý by dostal prostor svou práci okomentovat i prostor ocenit práci svého spolužáka, popřípadě mu dát doporučení. V této době můžeme sdílet alespoň takto. Přejeme všem hezké pokoukání! Dětem děkujeme!

Lenka Ševčíková

Ukázky slovanských staveb z přírodnin

Život v rybníku a jeho okolí - ukázky žákovských prací:

Od kružnic, přes vesmír, až po dělení kruhu na části - 3. třída:

Velikonoce ve 3. třídě: 

Naše projekty v prvouce - 3. třída:

O svou práci se s námi rozhodli podělit také naši druháci. Kromě popisu zvířátek se v rámci Velikonoc mohli zaměřit rovněž na možnost vytvořit kuchařku či velikonoční výrobky. Mohli si zvolit z několika variant - vytvořit/ukuchtit něco zeleného, něco vajíčkového, pečení sladké, pečení slané či volná disciplína. A výsledek jejich prací? Zhodnoťte sami. Paleta barev, vůní i chutí. Lahoda pro oko. Děti si daly záležet. Jejich originalita, pečlivost, fantazie i zapálení pro věc si zaslouží naši pozornost. Patří jim velké díky!

Blanka Barvíková

Popis zvířátek - práce dětí 2. třídy: 

Velikonoční kuchtění a kutění dětí 2. třídy: