Druhá kavárnička na téma Hodnocení

20.06.2019

Ve středu 12. 06. 2019 proběhla v odpoledních hodinách již druhá kavárnička pro rodiče janovické školy.

Naším cílem nebylo poukazovat na známkování a normativní hodnocení ve výuce. Chtěli jsme návštěvníky seznámit s efektivním podáváním zpětné vazby. Myslíme si, že žáci i dospělí rostou právě na základě kvalitní zpětné vazby. Tomuto cíli jsme přizpůsobili obsah kavárničky. Pobavili jsme se o důležitosti a mýtech v hodnocení, o tom, jak informovat děti o jejich činnosti tak, aby byly motivovány k další práci, aby se posouvaly a prožívaly radost z nových poznání.

Téma jsme doplnili ukázkami z besed s panem Duškem a Mühlfeitem.

Odborně setkání vedli pan ředitel Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková a Taťána Němcová.

O děti se postarala v průběhu kavárničky paní psycholožka Lucie Kubíčková. Děkujeme všem za účast.

Další setkání proběhne v měsíci říjnu. Těšíme se, na viděnou.

Mgr. Monika Olšáková, Mgr. Ivo Tošenovjan