Exkurze v České televizi

22.10.2019

Média. Pojem v dnešním světě skloňován ve všech pádech. A není divu. Velice výrazně totiž ovlivňují naše smýšlení i naše postoje. Abychom dětem alespoň trochu v rámci mediální výchovy přiblížili fungování oné oblasti společenského života, zajistili jsme pro žáky 8. a 9. ročníku exkurzi do televizního studia České televize v Ostravě. Pro naši školu již podruhé. 

Žáci měli příležitost si 02. října prohlédnout dvě vysílací studia, režijní komplex a digitální obrazovou střižnu. Zároveň si mohli uvědomit, kolik profesí se v rámci médií uplatní a je potřeba pro plynulé fungování dané instituce. Exkurze byla uskutečněna s podporou projektu Nadace O2 Chytrá škola. Děkujeme pracovníkům České televize za vřelé přijetí a názornou a poučnou prohlídku.

Lukáš M. Pitřík