Exkurze za včelami

08.06.2023

Školní červen je čas opakování nabytých vědomostí, ale taky čas výletů.

Žákům 1. třídy a třídy 2. A se podařilo spojit příjemné s užitečným. Během uplynulého školního roku se v několika čtenářských lekcích seznamovali se životem včel. Učili se poznávat jednotlivá stádia vývoje včely, seznamovali se se stavbou těla včel, ale také s úkoly, které včely plní ve svých úlech. Ráno 06. 06. se vydali na krátkou pěší túru, aby navštívili Včelařské centrum na Krásné, kde je čekali zástupci místních včelařů Marika Šupálková a Marek Václavík.

V centru se děti rozdělily na včely, čmeláky, vosy a sršně a postupně plnily úkoly na čtyřech stanovištích.

Náplní těchto stanovišť bylo, jak jinak, než přiblížit dětem život včel různými způsoby. Každá skupina prošla včelí naučnou stezkou – pozorovala včely v jejich přirozeném prostředí na louce, luštila křížovku, zkoumala včelí těla pěkně zblízka pod mikroskopem, v sosáčcích přenášela sladký nektar z květů do pláství a chvíli bezpečně pobyla ve včelím úle.

Děti si tak znovu zopakovaly vědomosti z čtenářských lekcí a nenechaly se zahanbit. Pamatovaly si toho opravdu hodně, ale získaly i nové informace. Zjistily, že včelky jsou opravdu pilné a tempo jejich práce je pro člověka vysilující. Seznámily se s částmi včelího úlu, nahlídly do jeho nitra, poznávaly dělnice a trubce, vyzkoušely si včelařské oblečení, prohlédly si pomůcky, které včelař ke své práci potřebuje.

Po takovém výkonu přišel na řadu odpočinek a opékání párků. A protože jsme byli na exkurzi u pilných včelek, tak ani my jsme nezaháleli a po opékání přišly na řadu zase další úkoly. Každá skupinka musela sbírat svůj pyl, děti zjistily, že barva pylu je mnohdy zcela jiná než barva květů, a že pyl může být třeba červený, zelený, bílý nebo hnědý. Na závěr děti zhlédly krátké video o životě včel a splnily poslední úkoly.

Po takto náročném dni už nemohla být o pěší túře ani řeč, naštěstí hned nad centrem je zastávka autobusu, a tak jsme příjemně unaveni nasedli na autobus a vydali se zpátky do Janovic.

Včelařům Markovi a Marice moc děkujeme za příjemně strávený školní den a těšíme se zase někdy na shledanou.

žáci 1. a 2. A třídy