Naše matematické úspěchy

18.06.2019

V letošním školním roce se žáci naší školy s úspěchem zúčastnili několika celostátních matematických soutěží.

V soutěži Pangea se Katka Zrzavá z 5. třídy umístila v Moravskoslezském kraji na 3. místě z 1110 účastníků. Jakub Kubica z 9. třídy se umístil v Moravskoslezském kraji na 4. místě z 622 účastníků, a dokonce nás posléze reprezentoval i ve finálovém kole, jež se uskutečnilo v Praze.

V soutěži Klokan se Matouš Slíva z 3. třídy umístil na 3. místě v okrese v kategorii Cvrček a Adam Jurtík ze 4. třídy se umístil na 5. místě v okrese v kategorii Klokánek.

V soutěži Pythagoriáda ze školního kola postoupilo sedm našich úspěšných řešitelů do okresního kola a z nich uspěli Adam Jurtík ze 4. třídy a Matěj Pekárek z 8. třídy.

Blahopřejeme a děkujeme!