Noc s Andersenem pro děti I. stupně

15.04.2022

Hurá!!! Tak by se dalo popsat nadšení dětí z 1. až 5. třídy, které ve dnech 25. 03 - 26. 03. 2022 nocovaly v naší škole pod vedením učitelek prvního stupně na dlouho očekávané akci "Noc s Andersenem." Čtenářská dílna, při které děti ve všech možných aktivitách poznávaly zblízka nádhernou knihu Dana Browna - DIVOKÁ SYMFONIE, vypukla v pátek odpoledne a po společném nocování ve škole skončila sobotní snídaní. Jen z prvního a druhého ročníku se přihlásilo celkem 21 dětí, které po celou dobu pracovaly ve smíšených skupinách, kdy starší děti vydatně pomáhaly svým mladším kamarádům. Při práci s knihou nás doprovázely nejen krásné veršované příběhy zvířat, které se propojovaly s hudebními nástroji symfonického orchestru, ale také nádherné melodie, které byly součástí poznávání obsahu knížky. Šťastné úsměvy dětí a školní chodba, která "rozkvetla" ukázkami prací žáků ze čtenářské akce jsou signálem, že akce se vydařila a splnila očekávání všech zúčastněných. Druhou skupinu pak tvořily děti 3. - 5. třídy. V této skupině se sešlo dětí ještě více, nakonec se zúčastnilo 27 žáků 3. - 5. třídy.

Přestože jsme původně s tak vysoký počtem účastníků nepočítali, rozhodly jsme se vyzkoušet, zda i v tak velikém počtu jsme schopni si akci společně užít.

Děti nezklamaly, stejně jako jejich mladší spolužáci i oni pracovali s knihou Divoká symfonie a všechny úkoly plnili s chutí a nadšením. Velmi si užili část poslechovou, luštili i vytvářeli zašifrované zprávy, doplňovali verše, malovali. Večer si společně představili knihy, které si na nocování donesli a v pyžamech a spacácích si užili večerní promítání.

Moc děkujeme paní vedoucí vychovatelce Hance Kimlové, která nám dovolila využít útulné prostory školní družiny, a my jsme tak mohli uskutečnit nocování obou skupin prvního stupně společně.

Paní učitelky: Blanka Barvíková, Taťána Němcová, Lenka Hodurová, Lenka Ševčíková, Božena Minichová