Spojení kultury a historie

23.03.2019

Dne 22. března jsme se s žáky 6. a 9. ročníku vypravili do Ostravy hned na dvě zajímavé a poučné exkurze. V rámci první vedly naše kroky do Národního divadla Moravskoslezského, konkrétně do divadla Antonína Dvořáka. Díky skvělému průvodci, který se nám věnoval, mohly děti proniknout do tajů zakulisí divadelního představení. Nádhledli jsme do hlediště, kde jsme si vyslechli povídání o historii divadelní budovy a odkud jsme se přesunuli do zkušebny herců, posléze do provazovny, kde probíhá manipulace s lany, na nichž jsou zavěšeny rekvizity potřebné pro dané divadelní hry. Spatřili jsme zkušebnu orchestru, z níž se díky nejmodernější technologii stalo zároveň i nahrávací studio. Následoval přesun přímo na pódium. Zde jsme se mohli seznámit s technickou stránkou divadelního představení - jak se pracuje s oponou, co vše obsahuje pozice inspicienta, jak funguje otáčivá část pódia a mnoho dalšího. Dostali jsme se až do úplného nitra budovy, tedy do spodních pater, v nichž jsou uchovávány kulisy a kde se skrývají jedny z nejdůležitějších prvků zajišťujících hladký průběh představení. Jsme velice rádi, že jsme byli divadlem přijati s otevřenou náručí, ochotou a vstřícností. Za to, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací nejen o technickém zázemí, ale také o profesích, které jsou potřebné k tomu, aby divadlo řádně fungovalo.

Po prohlídce divadla jsme se přemístili do Hornického muzea Landek Park. Zde jsme absolvovali hodinovou prohlídku dolu s mnoha zajímavými aspekty, o nichž jsme mohli slyšet od našeho dalšího skvělého průvodce. I zde byla součástí praktická ukázka práce. Tentokrát náročné práce horníků. Součástí exkurze se nově stala také expozice pojednávající o životě koní v podzemí. Kromě názorných ukázet děti získaly také řadu důležitých údajů historicko-geografických.

Děkujeme jak ND Moravskoslezskému, tak Hornickému muzeu Landek za zajímavé poznatky a zážitky, které vnímáme jako další praktickou část naší výuky.

Lukáš Michael Pitřík