U krmelců

07.01.2020

Malý ekotým a myslivecký kroužek společně u krmelců

Kalendářní rok 2019 uzavřel malý ekotým nadílkou ptáčkům a zvířátkům. Společně s mysliveckým kroužkem, který vede paní učitelka z mateřské školy Kateřina Boorová, se děti vydaly  do blízkého remízku ke krmelci. V batůžkách nesli různé dobroty (suché pečivo, kaštany, které děti sbíraly na podzim, jablka), které daly do krmelce nebo s nimi nazdobily keře a stromy kolem krmelců. Že to není zbytečné, jsme poznali hned při příchodu, kdy jsme vyplašili pár srnek. Snad se vrátily a na dobrotách si nakonec přece jen pochutnaly.

Paní Boorová dětem vysvětlila, kolik a jaké věci do krmelce patří a jak se u krmelce chovat. Děti tyto informace předají svým spolužákům při dalších návštěvách krmelců. Každá třída během podzimu nasbírala a nasušila slušnou zásobu kaštanů, a tak je postupně budou v rámci vyučování doplňovat do krmelců.

Nezapomněli jsme ani na ptáčky a těm jsme v lese rozvěsili lojové koule a u školy doplnili naše krmítka. Věříme, že naše péče pomůžeme zvířátkům v zimním období.

Za malý ekotým Blanka Barvíková