Velká cena malých zoologů - finále

11.10.2017

A je tady 06. říjen, finále soutěže Mladých zoologů, kterého se zúčastnilo družstvo naší školy ve složení Eliška Jurtíková, Adélka Plátková a Noemi Valášková z páté třídy společně s Aničkou Milotovou a Tobikem Janákem z třídy čtvrté. Z důvodu nemoci se soutěže nemohl zúčastnit Adam Géryk, který s dětmi v prvním kole vybojoval 3. místo. Společně s dalšími čtyřmi družstvy v tento den svedli ještě jednou bitvu o celkové umístění.

A dopadlo to opět dobře. Tentokrát nemuseli podpořit svůj výkon fyzickou kondicí, ale rozhodovaly jen vědomosti. Ve 13:00 hod. uvítala všech pět družstev organizátorka soutěže a zavedla všechny do výukového centra Zoo Ostrava. Zde nejen děti, ale i doprovázející učitelé obdrželi instrukce, týkající se průběhu soutěže a už se šlo na věc. Děti v doprovodu pedagoga navštívily pět stanovišť, kde plnily zadané úkoly.

Nejdříve je čekal všeobecný test, kde všechny soutěžící nejvíce potrápily otázky týkající se světlušek. Na druhém stanovišti na soutěžící čekali dva živí a jeden vycpaný ježek. Děti si vyslechly text s popisem ježka západního a východního a měly rozhodnout, který je který. Třetí stanoviště bylo věnováno stromům a jejich plodům. Na čtvrtém museli soutěžící přiřadit k obrázkům zvířat jejich preparované končetiny. Poslední stanoviště patřilo opětovně stromům, kdy děti počítaly letokruhy a určovaly stáří stromu. Nakonec byly sečteny všechny body a vyhlášeno celkové pořadí, ve kterém se našim soutěžícím podařilo obhájit krásné třetí místo. Všem dětem mnohokrát gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Barvíková