Celoroční plán
aneb Co nás čeká

Školní rok 2018 - 2019

Září

 • Podzimní putování se zajíčkem Lojzíčkem - ovocné a zeleninové dny.
 • Návštěva místní moštárny a sadu (starší děti).
 • Zapojení se do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" (celoroční projekt zaměřený na pohybovou aktivitu dětí, jako součást prevence obezity u dětí).
 • Zahájení dlouhodobého projektu "Lojzík u hajného Robátka" (sběr kaštanů a žaludů, spolupráce s mysliveckým sdružením v obci).
 • Návštěva logopedky Mgr. Lakomé, kmenová MŠ.
 • 17. 09. Návštěva moštárny a sadu (Sovičky a Veverky).
 • 25. 09. Divadelní představení "Myška Klárka a Veverka Terka ve školce".

Říjen

 • 04. 10. Oslava dne zvířat.
 • Zahájení barevných dnů.
 • Návštěva výstavy zahrádkářů.
 • 12. 10. Muziko hrátky.
 • 13. 10. Vystoupení dětí při příležitosti Vítání občánků.
 • 18. 10. Společná akce pro rodiče s dětmi "Budujeme zahrádku".
 • 29. a 30. 10. Podzimní prázdniny.

Listopad

 • 09. 11. Návštěva kina společně s žáky ZŠ.
 • Zahájení projektu "Zajíček Lojzík doktorem".
 • Besedy s doktorem, zdravotní sestřičkou v MŠ.
 • Příprava dětí na Vánoční jarmark.
 • Lampionový průvod.

Prosinec

 • Předvánoční dílny a posezení s rodiči na jednotlivých třídách.
 • Vánoční fotografování.
 • Mikulášská nadílka.
 • Děti ze ZŠ čtou dětem v MŠ.
 • 18. 12. Andělský den - vánoční tradice, nadílka a posezení u vánočního stromečku.
 • 22. 12. - 02. 01. Vánoční prázdniny. 
Leden

 • Zimní olympiáda - den plný zimních sportů.
 • 14. 01. - 18. 01. Lyžařský výcvik.
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ.
 • 30. 01. "Zimní Muziko hrátky".
 • 31. 01. Recitační soutěž.

Únor

 • 01. 02. Pololetní prázdniny (omezený provoz).
 • 12. 02. Ukázková hodina pro rodiče předškoláků a pedagogů 1. stupně.
 • 15. 02. Karneval s Myškou Klárkou a Veverkou Terkou - tělocvična ZŠ, dopoledne.
 • 18. 02. - 24. 02. Jarní prázdniny (omezený provoz).

Březen

 • Vítání jara, společný úklid zahrady, vynášení Morény.
 • Návštěva knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí (starší děti).
 • Zahájení projektu "Rodiče a prarodiče čtou dětem v MŠ".
 • Čteme dětem v cizích jazycích.
 • 04. 03. Vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka "Pohádkové kreslení I".

Duben

 • Den Země - projektový den věnován vodě.
 • Fotografování předškolních dětí na tablo.
 • Zahájení projektu "Lojzík na návštěvě na statku".
 • Čarodějnické řádění, završené čarodějnickým dnem.
 • Dopravní týden, návštěva městské policie.
Květen

 • Jarní besídky na jednotlivých třídách na oslavu "Dne maminek".
 • Třídní focení.
 • Ukončení projektu "Zajíček Lojzík u hajného Robátka".
 • Třídní výlety (datum a místo konání bude upřesněno).
 • 02. 05. Zápis nových dětí do MŠ.
 • 21. 05. Divadelní představení "Myška Klárka, Veverka Terka a Plaváček".
 • 29. 05. Zahájení plaveckého výcviku (oddělení "Sovičky").
 • 31. 05.Piknik v přírodě "Zdravé mlsání", oslava Dne dětí.


Červen

 • Projekt "Letem světem vesmírnou raketou".
 • Canisterapie.
 • Vystoupení na slavnosti "Den obce".
 • 19. 06. Muzikohrátky - "Zvířátkové muzikohrátky", (45,- Kč), kmenová MŠ.
 • 20. 06. Slavnostní pasování předškoláků (předškolní děti).
 • 26. 06. Ukončení plaveckého výcviku.

AKCE BUDOU AKTUALIZOVÁNY DLE NABÍDKY.

Prázdninový provoz bude včas upřesněn.