Celoroční plán
aneb Co nás čeká

Školní rok 2019 - 2020

Září

 • Návštěva p. logopedky (p. Lakomé) - 17. 09. 2019.
 • Podzimní putování se zajíčkem Lojzíčkem (ovocné a zeleninové dny).
 • Návštěva místní moštárny a sadu.
 • Pásmo Africké kultury (19. 09. v 9.00 hod v budově kmenové MŠ - 4 000,- Kč z úplaty).

Říjen

 • Zahájení dlouhodobého projektu "Lojzík u hajného Robátka" (sběr kaštanů a žaludů - spolupráce s mysliveckým sdružením v obci).
 • Větrná pohádka Myšky Klárky a Veverky Terky (15. 10. v 10:15 hod., 50,- Kč na dítě).
 • Společná akce pro rodiče a děti "Budujeme zahrádku 2" (24. 10. v odpoledních hodinách na zahradě kmenové MŠ).
 • Návštěva výstavy zahrádkářů.
 • Zahájení "Barevných dnů".
 • "Kouzelné muzikohrátky" - 09. 10. od 9:00 hod. v kmenové MŠ (45,- Kč na dítě).
 • Vystoupení dětí při příležitosti Vítání občánků (třída "Sovičky").

Listopad

 • Zahájení projektu "Zajíček Lojzík doktorem".
 • Besedy se zdravotníky.
 • Vánoční fotografování (22. 11. od 8:00 hod.).
 • Vystoupení dětí na Vánočním jarmarku - 30. 11. v odpoledních hodinách.

Prosinec

 • Mikulášská nadílka ve spolupráci s Prvočasem.
 • "Vánoční muzikohrátky" (11. 12. od 9:00 hod., 45,- Kč na dítě).
 • Andělský den - vánoční tradice, nadílka a posezení u vánočního stromečku (19. 12. v jednotlivých třídách).
Leden

 • Zimní olympiáda (zahrada kmenové MŠ).
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě.
 • Myška Klárka, Veverka Terka a sněhulák Mrkvička (30. 01. v 9:00 hod., 50,- Kč na dítě).

Únor

 • Lyžařský výcvik (03. 02. - 07. 02.).
 • Karneval (14. 02. dopoledne - v jednotlivých třídách).
 • Ukázková hodina pro rodiče předškoláků a pedagogů 1. stupně (20. 02. v odpoledních hodinách).

Březen

 • 11. 03. - návštěva knihovny - Frýdlant nad Ostravicí (třída Sovičky).
 • Vítání jara, společný úklid zahrady, vynášení Morény (20. 03. v dopoledních hodinách).
 • Zahájení plaveckého výcviku pro předškolní děti (18. 03. - 15. 04.).
 • Zahájení projektu "Rodiče a prarodiče čtou dětem v MŠ".
 • Čteme dětem v cizích jazycích.
 • Návštěva knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí (třída Sovičky a Veverky).

Duben

 • "Jarní muzikohrátky" (07. 04. od 9:00 hod., 45,- Kč na dítě).
 • 16. 04. - dopravní týden - návštěva policie; v 10. 00 hod., na zahradě kmenové MŠ.
 • Oslava Dne Země s Myškou Klárkou a Veverkou Terkou "Tajuplná země MK a VT" (08:45 hod., 50,- Kč na dítě).
 • 20. 04. -  Oslava Dne Země s poučnou divadelní pohádkou "Tajuplná země Myšky Klárky a Veverky Terky"; od 08:45 hod., v kmenové MŠ.
 • 23. 04. - Projektový den mimo školu - výukový program v Záchranné stanici v Bartošovicích, odjezd od ZŠ v 07:45 hod. (třída Sovičky a třída Veverky).
 • Čarodějnické řádění - 30. 04. v dopoledních hodinách v prostorách zahrady kmenové MŠ.
 • Zahájení projektu "Zajíček Lojzík na statku".
Květen
 • Den otevřených dveří a zápis do MŠ (04. 05. cca od 10:00 do 16:00 hod.).
 • Dílny "Dáreček pro maminku" (05. 05. - třída "Veverky", 06. 05. - třída "Sovičky", 07. 05. - třída "Myšky").
 • 12. 05. - Jarní fotografování, fotografování dětí na tablo + třídní; v kmenové MŠ, od 08:00 hod.
 • Ukončení projektu "Zajíček Lojzík u hajného Robátka" (beseda s myslivcem, v dopoledních hodinách na zahradě kmenové MŠ).
 • 19. 05. - Canisterapie; na zahradě kmenové MŠ, od 09:00 hod. - třída Veverky a Myšky; následně od 10:00 hod. třída Sovičky.

Červen

 • 04. 06. - Výlet do ZOO Ostrava; odjezd od ZŠ v 07:45 hod. 
 • Slavnostní pasování školáků a vystoupení dětí ze třídy "Sovičky" (11. 06. v odpoledních hodinách na OÚ).
 • Výlet do ZOO Ostrava (celá MŠ- celodenní výlet).
 • Projekt "Letem světem vesmírnou raketou".
 • Canisterapie.

AKCE BUDOU AKTUALIZOVÁNY DLE NABÍDKY.

Prázdninový provoz bude včas upřesněn.