Cena pro inspirující pedagogy

10.05.2019

MONIKA OLŠÁKOVÁ 

POSTOUPILA DO FINÁLE CENY GLOBAL TEACHER PRIZE !!!

Cena pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním

Obrovského a zatím ne konečného úspěchu dosáhla naše kolegyně Monika Olšáková, která postoupila do finále prestižního klání o cenu GLOBAL TEACHER PRIZE a kterou v ČR vyhlašují subjekty EDUin, Otevřeno a Trvalá obnova škol. Tato cena je odborníky v oblasti školství vnímána a hodnocena jinak než anketa "Zlatý Ámos", která je založena na popularitě učitelů.

Přihlášky do soutěže posuzují nezávislí hodnotitelé na základě bodového hodnocení uvedených kritérií. Bodové hodnocení přihlášky je součtem bodů přidělených všemi hodnotiteli. Hodnotitelé vyberou v prvním kole na základě bodového hodnocení přihlášek 31 semifinalistů ceny. Více na 

Ve druhém kole jsou semifinalisté vyzváni k doplnění relevantních skutečností a na základě těchto doplnění vyberou nezávislí hodnotitelé 10 finalistů ceny. Hodnotiteli jsou dlouholetí zkušení odborníci, osobnosti ve vzdělávání a pedagogické autority (vědci, učitelé, akademici či ústřední inspektor ČR).

Finalisty ceny hodnotí nezávislá odborná porota; navštíví je na místech jejich působiště a na základě prostudování přihlášek, přiložených důkazů a vyhodnocení práce finalistů v praxi vybere na společném zasedání 3 vítěze ocenění. Při hodnocení finalistů v místech jejich působiště musí být přítomni vždy minimálně dva členové poroty.

Výsledky soutěže vyhlašuje pořadatel během slavnostního večera, který se koná v souladu s harmonogramem soutěže. Pořadatel udělí ocenění vítězi a též vyhlásí umístění účastníků soutěže, kteří se umístili na druhém a třetím místě.

Global Teacher Prize je cena, jakou si učitelé zaslouží. Hodnocení není založeno na tom, kolik "lajků" a příznivců daný jedinec získá. Není o popularitě, ale o kvalitě. Ze strany organizátorů jsou nastavená kritéria, která jasně dávají najevo, jak si představují kvalitu v práci pedagoga - například vytváření podmínek k rozvoji potenciálu žáků nebo využívání inovativních metod učení. Zároveň by ocenění pedagogové měli být otevření ke sdílení v rámci školy i mimo ni. Velmi pozitivním dopadem soutěže je, že se veřejnosti dává najevo, jakým směrem by se naše školství mělo ubírat.

K nám do Janovic přijedou členové poroty 29. května a pevně věříme, že je Monika přesvědčí o svých kvalitách a umístí se do třetího místa. Pokud to nevyjde, tak se již nyní dotkla českého učitelského nebe.

Moniko, děkujeme za další zviditelnění a propagaci celých Janovic a přejeme mnoho štěstí v závěrečném klání s těmi nejlepšími!!!

Ivo Tošenovjan - ředitel školy