Česká televize Ostrava - exkurze

04.03.2017

Exkluzivní zážitek! Pohled do zákulisí České televize. Setkání se známými tvářemi. Studio zpravodajství. Studio Dobrého rána, pořadu Na stopě či Sama doma. Střižna. Režie. Skvělá průvodkyně. Poutavé videoprojekce. Mnoho zajímavých nejen technických, ale rovněž profesních informací. Výklad o historii ostravského studia, které v loňském roce oslavilo 60. výročí svého vzniku. Nečekané propojení s loňskou exkurzí letošního 7. ročníku v HitRádiu Orion. Neopakovatelný prožitek. Těmito slovy bychom mohli stručně popsat naši návštěvu České televize, jež se uskutečnila dne 1. března t. r. v Ostravě. Naši žáci sedmého, osmého a devátého ročníku měli jedinečnou příležitost nahlédnout pod roušku televizního vysílání. Dozvědět se řadu faktů o výrobě televizních pořadů, o práci redaktorů či moderátorů, spatřit, jak funguje televizní technika, jak pracuje a vše řídí režie, jak náročné je stříhání a zpracování natočených podkladů směřující ke konečnému výsledku a mnoho dalšího. Skvělou atmosféru, již jsme prožívali, snad vystihují fotografie zachycující jedinečné okamžiky našeho času tráveného v tomto veřejnoprávním médiu. Danou exkurzi považujeme za nedílnou součást vzdělávání, a to v rámci Komunikace a mediální výchovy.


Jsme velmi rádi, že děti mohou poznávat různé sféry profesí i společenského života. Neodešli jsme s prázdnou. Děkujeme!

Mgr. Lukáš Pitřík