Cesta komiksovým světem

14.04.2019

Sedmý rok, šestnáct dětí, tři učitelé, žáci ze čtyř ročníků a nemalé množství aktivit. Takto v číslech bychom mohli započít naše letošní povídání o Noci s Andersenem, která se na naší škole pro žáky druhého stupně odehrála ve dnech (v noci) 12. - 13. dubna. Sedmkrát a pokaždé jinak. Pro každý ročník našeho nočního putování se snažíme vybrat rozličná témata. A jinak tomu nebylo ani nyní. Do středu naší pozornosti se tentokrát dostal komiks. Po důstojném přivítání a pasování našich žáků na malé/mladé čtenáře jsme se zaměřili na první motivační aktivity, a to hledání obálek s indíciemi a jejich řešení, jež mělo vést k odhalení připraveného tématu. Následovalo bližší seznámení s podstatou komiksu, vysvětlili jsme si základní pojmy, jež jsou s tímto žánrem spojovány, odhalili jsme si symboliku barev a představili si ty, které jsou v komiksech uplatňovány nejčastěji. Před tím vším však měly děti za úkol zpracovat myšlenkovou mapu, tedy vypsat všechny pojmy, které je ihned napadnou ve chvíli, kdy je slovo komiks vysloveno. Diskutovali jsme nad pravdivými a lživými tvrzeními o komiksových příbězích, kdy děti měly spávné odpovědi nacházet na textech rozstříhaných a rozmístěných na chodbě. Základní pojmy poté děti přirazovaly ke správným ilustracím. 

Po krátké osvěžující pauze naplněné dobrým jídlem a čajem se děti pustily do tvorby komiksového příběhu. Netvořily ho však od základů, nýbrž na podkladě předem připravených obrázků. Název příběhu - O neposlušném chlapci - jim byl odhalen již na počátku. Samotné znění pak spočívalo na nich. Výsledky své tvořivosti dvojice či trojice sdílely s ostatními. A povedlo se jim to velmi zdařile. Někteří příběh pojali vtipně, zábavně, jiní s hlubokou myšlenkou, další kupříkladu ve verších. První velkou část našeho rozjímání a naší společné práce jsme uzavřeli známými vtipy o Pepíčkovi. Důvodem byla také skutečnost, že hlavní hrdina naší letošní knižní publikace nesl stejné jméno. 

Letošní jízda Nocí s Andersenem pokračovala představením si autora letošní knihy Pavla Čecha. Do sítí našeho zájmu se dostal jeho komiksový příběh Velké dobrodružství Pepíka Střechy. Na základě onoho vyprávění jsme se opírali nejen o formu zpracování, ale pronikli jsme také do mezilidských vztahů, do uvědomění si možnosti přenesení příběhů, ať již knižních, či komiksových do reálného života. Posuďte sami. Nejsou citáty samotného autora v knize obsažené obdařeny hlubokými myšlenkami? "A co když každý z nás je postavou ve své vlastní knížce a stejně jako při čtení nevíme, co se stane na další stránce, netušíme, co se nám přihodí v příští kapitole? Třeba nic z toho, co se nám stane, není náhoda. To s kým se setkáme, co najdeme, o čem se nám zdá. Co když v našich knížkách čeká v příští kapitole nějaké veliké dobrodružství?" 

V rámci práce s knihou děti tvořily svůj vlastní ostrov - ostrov dle svých vlastních představ, zaměřily se na dokončení příběhu bez vědomí závěru původní verze, věnovaly se učební metodě podvojný deník a mnoha dalším aktivitám s publikací spojenými. A abychom našeho malého hrdinu neponechali s jeho malým handicepem - vada řeči - koktání - o samotě, představili jsme dětem významné a světově uznávané a známé osobnosti, jež se během svého života potýkaly se stejnou překážkou. Vědeli jste, že k nim náležely kupříkladu takové hvězdy různých společenských sfér jako kupříkladu americká herečka Merilyn Monroe, fyzik Isaac Newton, biblická postava Mojžíš, britský předseda vlády Winston Churchill, britský komik Rowan Atkinson či americký herec Bruce Willis a mnoho dalších?

Prostřednictvím dané knihy jsme chtěli dětem ukázat, jak důležité je být tolerantními jeden k druhému, co je skutečným přátelstvím mezi lidmi, jak je někdy důležité překonat svůj vlastní strach a obavy z předsudků a nevraživosti okolí jen proto, že jsme něčím odlišní. I zde se dovolíme opřít o jednu z myšlenek Pavla Čecha: "Taky se může stát, že člověk, který pomáhá jinému, zachrání sám sebe."

Po práci s knihou jsme se ponořili do rozjímání nad publikacemi námi rozečtenými či přečtenými. To vše u šálků čaje. Nastal čas na oblíbenou čajovnu, sdílení se s vlastními zážitky z četby. I tetos byla přehlídka knih pestrá, žánrově různorodá. A sdílení dětí oslovující. Po čajovně jsme se rozhodli dětem promítnout filmový snímek (Ne)obyčejný kluk. Po jeho ukončení jsme se uložili ke spánku.

Sobotní ráno a dopoledne se nesly ve znamení dalších tematicky zaměřených aktivit - součástí rozcvičky bylo hledání dvojic v rámci komiksového pexesa. Po zamýšlení se nad klady knih a klady komiksu, kdy jsme byli rozděleni do dvou skupin, se děti ponořily do tvorby komiksového divadla. Jejich úkolem bylo vymyslet pokračování známých pohádek, jimiž jsou O dvanácti měsíčcích, O Červené karkulce, o Perníkové chaloupce a O Popelce. Děti musely pokračování příběhu ztvárnit zcela beze slov, pomocí komiksových "bublin". Ani zde se nezalekly a jejich prezentace a variace byly úžasné, pestré i zábavné. 

Jsme velmi rádi, že i v letošním roce se sešlo mnoho dětí, které milují četbu, mají zájem o rozvoj svých čtenářských dovedností, kniha je pro ně dobrým kamarádem a touží prožívat společná dobrodružství třeba na Noci s Andersenem. Právě i tento projekt nám umožňuje uplatňovat různorodé metody kritického myšlení, vychovávat děti v oblasti mezilidských vztahů a kladnému vztahu k životu, rozvíjet jejich fantazii, tříbit jejich vlastní hodnoty. Nezbytnou součástí je také podpora a rozvoj bezpečného klima školy - děti pracovaly v pravidelně měnících se dvojicích či skupinách. Setkávaly se tak pokaždé s někým jiným, mohly vždy znovu a znovu projevovat své dovednosti, schopnosti a neustále rozvíjet své kompetence. Vzájemně se poznávat v rozličných situacích. Spolupracovat a tvořit. Diskutovat a vést. 

Závěrem je na místě a značně důležité poděkovat. Děkujeme všem rodičům, kteří pro děti připravili množství výborných pokrmů. I Vaší vstřícnosti a pomoci si velmi vážíme. Děkujeme dětem za jejich práci, neuvěřitelně krásnou tvořivost, vzájemnou ohleduplnost i zpětnou vazbu.

Poděkovat je potřebné také a především paní učitelce Markétě Lúčanové a paní učitelce Miriam Szromkové, které strávily doslova množství hodin dnem i probdělých nocí přípravami letošní Noci s Andersenem. Právě nekonečný počet hodin se skrývá za každým projektem, který pro Vaše děti rádi tvoříme, připravujeme a realizujeme. Od prvotní myšlenky, přes tvorbu, až po samotné uvedení do praxe a konečné vyhodnocení včetně výstupů, jimiž jsou výsledky práce Vašich dětí.  Jinak tomu nebylo ani v romto případě. Takové je zákulisí naší práce s dětmi. Právě ony jsou pro nás inspirací a povzbuzením do dalších aktivit s nimi. Do práce, která má smysl. I nadále se chceme řídit slovy našeho "učitele národů" Jana Amose Komenského "škola hrou" a aplikovat jejich podstatu do životů našich žáků. 

Lukáš Michael Pitřík