Cesta na Galapágy

16.02.2020

Po více než roce nás 11. února opět navštívil fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. Jeho přednášky se na naší škole staly již tradicí. Svou formou výkladu a vyprávění dokáže upoutat pozornost nejen nejmenších posluchačů, ale i nejstarších žáků. Učitele nevyjímaje. Letos jsem se díky jeho cestovatelským zkušenostem a zážitkům vydali - byť zprostředkovaně - na Galapágy - jeden z posledních rájů na Zemi, kde lidé dokáží žít po boku bohaté flóry a fauny a vytvářet svět plný vzájemné harmonie. Svět, v němž mají zvířata přednost a v němž platí přísná pravidla vedoucí k jejich ochraně.   

Tomáš se s námi opět podělil o nespočet nádherných fotografií i videosnímků. Pro žáky II. stupně obohatil svou přednášku o zážitky z Ekvádoru. Díky tomu se děti mohly dozvědět řadu zajímavých, poutavých geografických, sociokulturních a historických faktů o daném státě.

Děkujeme Tomášovi za jeho další obohacující vyprávění, o něž se s námi podělil. A také za poselství, které nám předal - tedy že záchrana a ochrana životního prostředí je velmi důležitá, abychom i do budoucna zachovali svět, v němž kromě nás budou žít i ona nádherná stvoření ze světa fauny a v němž bude zachováno i překrásné a pestré rostlinstvo. Začít však musíme každý sám u sebe - změnou svého myšlení a ve spojení s cíli udržitelného rozvoje, které čím dál více - ať chceme, či ne - vstupují do celé řady oblastí našich životů.

Lukáš Michael Pitřík