Cesta za poznáním i odpočinkem

01.07.2019

Praha. Město známé i neznámé. Právě do jeho útrob jsme se společně ve dnech 05. - 07. 06. 2019 vydali se žáky 9. ročníku na závěrečný školní výlet. I tentokrát jsme zúročili vědomosti získané nejen ve školních lavicích. Technické muzeum, Muzeum MHD Praha, Bílá hora, Letohrádek Hvězda, před nímž jsme si dovolili odpočinout formou pikniku, a exkluzivní prohlídka Černínského paláce - Ministerstva zahraničních věcí včetně bytu Jana Masaryka s poutavým výkladem. Jako jediné škole v republice nám byl do těchto prostor umožněn vstup. 

Náš výlet jsme však započali návštěvou pietního místa, Památníku Lidice. Jelikož jsme se o Lidicích učili nejen ve škole, ale slyšeli jsme o nich také v rámci mezinárodního projektu Židovského muzea v Praze a protože si letos připomínáme 77. výročí vyhlazení nejen této obce, nýbrž i obce Ležáky, zamířili jsme do těchto míst, a navázali tak na naši exkurzi v Památníku II. světové války v Hrabyni, kde je expozice zakončena právě tématem Lidic. Vždy je nezbytné propojovat teoretické znalosti s praktickou stránkou. Stránkou reálného světa. 

Byť byl program onoho výletu dosti naplněn, měly děti čas také na odpočinek, jehož součástí se stala kupříkladu i noční cesta z hotelu na Karlův most či setkání s Tomášem Kubešem, který k nám na školu jezdí již řadu let na podzim se svými cestopisnými přednáškami. 

Věříme, že rovněž toto putování bylo pro naše deváťáky zážitkem.

Lukáš Michael Pitřík