Cyklisté ze čtverky

31.05.2017

Je pravidlem, že žáci 4. třídy naší školy absolvují dvě teoretické a dvě praktické hodiny dopravní výchovy pod vedením zkušeného lektora pana Zberovského. A ne jinak tomu bylo letos. V teoretické části se děti zaměřily na téma dopravních značek a dopravních situací. Na jejím závěru děti čekal nelehký test. Praktická část probíhala na dopravním hřišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zde mohly děti nabyté vědomosti uplatnit v praxi. A protože všemi křižovatkami a dopravními situacemi projely bez nehody a větších přestupků, obdržely na samém konci z rukou pana Zberovského průkaz cyklisty. Předkládáme Vám také několik snímků ve fotogalerii.

Mgr. Lenka Ševčíková