Další (eko)granty pro naši školu

25.06.2018

Ve školním roce 2017/2018 se ZŠ Janovice velmi daří v oblasti získávání grantů v rámci ekologie. Důkazem toho je, že jsme obdrželi již pátý dotační titul během jednoho školního roku. Po kladném stanovisku Moravskoslezského kraje v rámci projektu Zahrada všech smyslů (s dotací 70 000,-), Ekostezky v Janovicích (opět schválených 70 000,-) a IKEA výzvy (zisk 33 000,-) se nám podařilo získat díky Nadačnímu fondu Hyundai 93 000,- na projekt Vodní prvek pro školní zahradu. Cílem tohoto záměru bude vybudovat malou vodní plochu, kde budou mít děti a veřejnost prostor k pozorování druhově rozmanité rostlinné i živočišné skladby, která podpoří větší biodiverzitu tohoto území. Vybudované jezírko s přilehlým posezením bude sloužit jako místo edukace i relaxace. 

Další podporu dostala škola v rámci výzvy 13/2017 Národního programu Životního prostředí, kde žáci prvního a druhého stupně získají od státu podporu bezmála 200 000,- Kč na ozdravné pobyty s ekologickým programem. Děti a učitelé naší školy se mohou těšit na měsíc říjen, kdy společně vyrazí do Petříkova u Ostružné a budou zde společně trávit 5 dní na úpatí Rychlebských hor. Věříme, že tyto aktivity podpoří znalosti a dovednosti našich žáků v ekologickém vnímání a posílí náš cíl budovat nejen v nich, ale i ve společnosti širší povědomí týkající se udržitelného rozvoje a spotřeby.

Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková