Další velký úspěch naší malé školy

21.06.2018

Již několik let spolupracujeme v rámci výuky se Židovským muzeem v Praze a zapojujeme se do vybraných projektů onou institucí organizovaných. V letošním školním roce jsme se rozhodli využít nabídku podílet se na tzv. projektu Krokus, jehož záměrem je prostřednictvím žlutých krokusů vzpomenout na oběti židovského původu, jež zahynuly během druhé světové války v koncentračních táborech. O tomto projektu jsme již dříve psali zde: 

Druhým projektem, do něhož jsme letos vstoupili, se stala příležitost setkání našich dětí s pamětníkem druhé světové války, a to přímo v prostorách Židovského muzea v Praze, do něhož jsme se s dětmi 8. a 9. třídy vypravili dne 25. ledna 2018, tedy dva dny před Mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu. Součástí a shrnutím získaných zkušeností i poznatků nejen ve výuce, nýbrž právě i prohlídkou jedné z pražských synagog a ze setkání s paní Doris Grozdanovičovou byla tvorba výstupů zachycujících vlastní pohled dětí na ono období lidských dějin. O tomto tématu (holocaust) byly žákům předány vyčerpávající informace, a tak se do tvorby svých prací pustili s vervou. Jejich originální výtvory byly před několika měsíci odeslány do Prahy. Dnes, 12. června 2018 jsme obdrželi zprávu, která nás velmi potěšila. Výrobky našich dětí byly vyhodnoceny jako jedny z nejlepších a odborná komise rozhodla, že jsme v tomto projektu, do něhož se zapojila řada škol z celé republiky, obsadili

nádherné druhé místo.

Děkujeme. A co to pro nás dále znamená? Slovy koordinátorky projektu paní Denisy Glacové:

"Ráda bych Vám i Vašim studentům za celý vzdělávací tým OVK ŽMP moc pogratulovala a pozvala Vás všechny na vernisáž těchto prací s názvem ´"Vím, co se stalo: Pocta paní Dagmar Lieblové", která se bude konat 26. 9. 2018 v 16:00 v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. V rámci vernisáže budou také předány věcné ceny výhercům."

Rád bych touto cestou poděkoval našim žákům, že k danému tématu přistoupili se vší vážností, respektem a úctou a dokázali, že jsou schopni vyjádřit svůj postoj a získané vědomosti také "uměleckou" tvorbou. Pro nás je ono krásné ocenění dalším důkazem a povzbuzením v tom, že výuka dějepisu (nejen moderních dějin, do nichž právě téma holocaustu spadá) na naší škole je rozmanitá a dalece přesahuje propojení teorie s praktickou stránkou, čímž dosahujeme úspěchů nejen na krajské či republikové úrovni, ale rovněž na úrovni mezinárodní, do níž právě výše dva zmíněné projekty náleží. Nejedná se však jen o tyto úspěchy. Podstatná je pro nás také skutečnost, že bezustání předáváme dětem - dospívající generaci - nezbytné poznatky i osobní prožitky napříč dějinami.

Lukáš Michael Pitřík

Jen připomenu, že článek o setkání s pamětníkem a o práci našich žáků včetně snímků jsou k nalezení zde: