Děkujeme! Bylo to bezva!

03.04.2022

V letošním kalendářním roce si připomínáme 430. výročí ode dne narození významné osobnosti - posledního biskupa Jednoty bratrské a jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, který  si během svého života získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Zkrátka učitele národů Jana Amose Komenského a 430. výročí ode dne narození českého evangelického kněze, spisovatele, básníka a hudebního skladatele, jenž spatřil světlo světa v polské části města Těšín, Jiřího Třanovského. Byl tedy rodákem z Těšínského Slezska.

U této příležitosti se nám naskytla jedinečná možnost zamířit na interaktivní vzdělávací program s názvem Historická knihtiskárna aneb Jak se tisklo za Jana a Jiřího, jenž byl v rukou uměleckého autora, sběratele, kastelána Fortu XVII v Křelově a tiskaře pana Romana Prokeše, vedoucího studia Bez kliky. Celý program byl veden pod taktovkou Muzea Těšínska.

Děti se zaposlouchaly do úvodní interaktivní přednášky o historii písma, psaní a knihtisku. Následně si za pomoci asistentky pana Prokeše vyzkoušely, jaké to je manipulovat s dřevěným lisem ze 17. století, jehož replika nám byla představena, a vytvořili si signet Komenského s vlastnoručním věnováním pana Prokeše, jehož nádherný rukopis, se stal součástí oněch signetů. Žáci současně zjistili, jak, čím a na co se dříve psalo, jak a z čeho se vyráběl inkoust a barvy, čím se v době knihtisku tisklo, jak se lily litery a jak úspěšný byl Gutenbergův podnikatelský záměr. 

Velký podíl na přednášce mělo charisma a schopnost pana Prokeše žáky zaujmout, zapojit, pobavit a umožnit jim uplatnit v praxi jejich vědomosti nabyté ve škole - nejen v hodinách dějepisu nebo českého jazyka a literatury, ale i osobní četbou. Některé z dětí pak byly požádány, zda by s nimi mohl být natočen rozhovor pro regionální TV a rozhlas. 

A když už jsme se dopravili do Těšínského muzea, poprosili jsme jeho milé průvodce, zda by nás neprovedli jeho expozicí, jež zachycuje historii Těšínského Slezska od prvopočátku - pravěku, až po 1. polovinu 20. století. Onu exkurzi lze považovat za důležitou i z toho důvodu, že obec Janovice náleží právě do oblasti Těšínského Slezska, a tak je podstatné, aby děti měly povědomí o minulosti regionu, v němž žijí.

A aby toho nebylo málo, vydali jsme se s dětmi také na nedaleký zámecký vrch s Piastovskou věží, o jehož historii  jsem se rovněž dozvěděli v rámci prohlídky Muzea

Odměnou za výstup na samotný vrchol věže se dětem stal krásný výhled na oba břehy města Těšín, dřívější významné centrum našeho regionu. Doprovázelo nás doslova letní počasí, a tak se nám naskytl i nádherný pohled na nedaleké Beskydy.

Celé naše putování jsme cestou na zpáteční vlak zakončili krátkou zastávkou na zmrzlinové osvěžení či něco lehkého na zub.

Tímto velice děkujeme Muzeu Těšínska, jmenovitě paní edukátorce Mgr. Pavlíně Badurové, za ojedinělou příležitost být součástí výše zmíněného edukačního programu a rovněž za pestrou a přínosnou prohlídku muzejní expozice Příběh těšínského Slezska, jejíž součástí bylo také seznámení s místními pověstmi, jako kupříkladu O Černé kněžně či O zbojníku Ondrášovi pocházejícího z Janovic, a rovněž za složky pracovních listů, které byly dětem poskytnuty.

Věříme, že se naši žáci 6. a 7. třídy něčemu nového naučili, dověděli se mnoho zajímavých informací a z naší dějepisné exkurze, která se uskutečnila 23. března, si odvezli krásné zážitky.

Lukáš Michael Pitřík


Během interaktivního programu natáčela reportáž Regionální televize Třinec, která tuto poskytla také do týdeníku města Český Těšín s názvem Těšínské minuty. Tímto ještě jednou děkujeme Muzeu Těšínska. Dovolujeme si Vám předložit onu reportáž v aktuálním vydání zmíněného těšínského on-line periodika, kterou můžete zhlédnout od 14. minuty a 40. vteřiny v následujícím videu: