Den naruby

13.04.2019

Ve čtvrtek 28. března, kdy slaví svátek všichni učitelé (a Soničky), se uskutečnil první pokus Dne naruby. A v čem že tento den spočíval? Děti se prostě vyměnily s učiteli. Samozřejmě, že ne všichni žáci, ale pouze zájemci z  řad žáků II. stupně. Ti si mohli vybrat, který předmět by si chtěli zkusit odučit u mladších žáků. Mohli si vybrat podle předmětů aktuálního rozvrhu. Byly to tedy předměty český jazyk, matematika, angličtina, hudební a výtvarná výchova či pracovní činnosti.

Zájem ze strany dětí byl až nečekaně veliký. Žáci se byli s vyučujícími domluvit, co mají probírat, a pak už vše leželo v jejich rukou. Někteří věnovali přípravě jen chvilku, někteří pár hodin, někteří dokonce i pár dnů.

A jak to vše dopadlo? Zpětné vazby od učitelů byly všechny kladné, chválili děti za přístup k dětem, připravenost, někteří žáci si připravili své vlastní pracovní listy. Místy přišla na řadu improvizace - také tu žáci zvládli na výbornou.

A co na to říkali naši učitelé "nováčci"? Na otázku Proč ses rozhodl vyzkoušet si učení u mladších, odpovídali: "Chtěl jsem si to vyzkoušet, jestli mě to bude bavit; zajímala mě práce učitelů; protože jsem to nikdy nedělala a chtěla to zkusit - uvažuju o tom, že půjdu učit do školky; miluji práci s dětmi; přišlo mi to zábavné a zajímavé."

"Co se ti povedlo?" "Zvládl jsem opravit dětem příklady; naučili jsme prvňáčky novou písničku; nestyděl jsem se; že jsem to zvládla; zabavit děti; naučili jsme děti vyrobit vajíčka; psala jsem dětem známky do žákovské knížky; vymyslet hry; chválím děti - byly úžasné."

Poté se děti zamýšlely, co udělat příště lépe. A závěrečná otázka zněla: "Zopakoval by sis to příští rok znovu?" Jednohlasná odpověď: "ANO! Tento den byl super, užili jsme si to."

Za Žákovskou radu Markéta Lúčanová