Den OFF-line

07.06.2018

V dnešním světě jsme z mnoha stran zaplavováni čím dál více modernějšími technologiemi a zdá se, že se již pomalu člověk ve svém rozvoji nedokáže posunout dál. Že již v oblasti těchto technologií a jejich vývoje pozvolna dosahuje svého maxima, svého vrcholu.

Působení onoho faktoru se silně projevuje zejména mezi dětmi a mládeží. Proto se naše Žákovská rada pokusila připravit pro své spolužáky i učitele v historii první tzv. Den off-line na naší škole, který se odehrál dne 29. května 2018. Cílem bylo úsilí minimalizovat či zcela z výuky po celé dopoledne vypustit užívání počítačů, mobilních telefonů či iPadů apod. Chtěli jsme tak dětem poukázat na to, jak nám zejména mobilní telefony berou příležitost trávit více času pospolu, více spolu komunikovat "tváří v tvář", zahrát si stolní deskové hry či vyrazit bok po boku do přírody. Malým dětem ve školce jsme se u dané příležtosti rozhodli číst pohádky a mladší žáky seznámit s tradicemi, zvyky i způsoby trávení času v dobách našich prababiček a pradědečků, kdy ješte neexistovala elektřina. A tak se děti dozvědely něco o poutích, dřívějším způsobu a podobě vzdělávání, o Jizdě králů, draní peří či krásné vánoční tradici Barborce. Děti obdržely ráno po příchodu do školy pásky s názvem našeho projektu, jejichž přijetím dala většina najevo, že se k naší myšlence a našemu úsilí chtěly připojit a podpořit ji. 

Smyslem bylo v dětech probudit povědomí toho, že moderní technologie jsou nám k užitku, musíme však s nimi umět zacházet rozumně a náležitě. Nenechat se jimi zcela pohltit.

Jelikož se jednalo o náš první takovýto den, jak již bylo zmíněno výše, rádi bychom do budoucna onu snahu o prevenci v oblasti informačních technologií zrealizovali opětovně. Poučili se z letošních chyb, převzali si z letošního roku ohlasy kladné a celý program ještě více zdokonalili.

Závěrem bychom chtěli říci, že naším záměrem nebylo nikoho k ničemu nutit ani přesvědčovat, nýbrž přivést k zamyšlení, zda jsme schopni bez oněch "pomocníků" lidstva zvládnout alespoň půl dne. Někoho jsme potěšili, jiné možná odradili. Nicméně, vše je otázkou svědomí a mysli každého z nás.

Děkujeme našim žákům rovněž za zpětné vazby a návrhy pro příští takovýto den, jež nám písemně poskytli. 

Tři názory za všechny:

"Nejvíc se mi na tomto dni líbilo, že jsme venku hráli hry a byli jsme spolu."

"Nejvíc se mi na tomto dni líbilo, jak nám četli a jak jsme hráli hry."

"Nejvíc se mi na tomto dni líbilo,
že nikdo neseděl pořád u mobilu a
 že jsme spolu více mluvili."

Lukáš Michael Pitřík