Deštivé Bartošovice

14.05.2017

Koncem dubna žáci druhého stupně Základní školy v Janovicích navštívili záchrannou stanici pro volně žijící zvířata v Bartošovicích. Na tuto organizaci jsme byli upozorněni jednou maminkou, která nám svými dobrými radami pomáhá naplňovat náš environmentální program a vzdělávání.

Stanice v Bartošovicích se zabývá ekologickou výchovou a osvětou, v areálu je od května 2014 nově vybudováno návštěvnické středisko - Dům přírody Poodří. Nejznámějším projektem této organizace je "Návrat orla skalního do České republiky". Územní působnost bartošovické stanice zahrnuje tři kraje, jedná se především  o kraj Moravskoslezský, Zlínský kraj a malou část Olomouckého kraje. Ročně projde stanicí okolo 1 700 fyzicky, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Většina je pak následně vrácena do přírody.

Žáci 6. - 9. třídy v mimořádně chladném a deštivém dni absolvovali přednášku a prohlídku voliér s vybranými druhy zvířat a dozvěděli se o poslání stanice a o tom, jak účinně pomáhat a chránit zvířata, která jsou zraněná a nalezená ve volné přírodě. Nabyté informace pak shrnuli v práci, kterou si mohli vybrat dle svého zájmu. Při návštěvě naší školy můžete nalézt výstavu těch nejzajímavějších výtvorů. Najdete zde dopisy pro kamarády, kde formou vyprávění informují o záchranné stanici. Druhá skupina úkolů se týkala reportáže z místa formou popisu. Poslední zadání se týkalo kresby s popisem poslání centra v Bartošovicích. Někteří žáci, jako například Filip Húdek a Ondra Mohyla, byli tak tvořiví, že udělali zdařilou videoreportáž z exkurze.

Navzdory nepřízni počasí jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací a rad a jsme rádi, že můžeme šířit dobrou pověst bartošovického centra i v okolí školy.

Mgr. Monika Olšáková