Doma a jinde - Post Bellum

25.02.2023

Již řadu let jako škola vstupujeme do nových výzev i projektů jak na místní, republikové, tak i mezinárodní úrovni. Ani letošní rok nezůstává výjimkou, neboť jsme vyšli vstříc spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum - Paměť národa a pro naše žáky 8. a 9. ročníku ještě v prosinci loňského roku před Vánoci zrealizovali v rámci výuky moderních dějin výchovně-vzdělávací program s názvem Doma a jinde, a to pod taktovkou lektorů paní Kristýny Koblasové a pana Tomáše Nováka

Žáci prožili postupnou proměnu společenské atmosféry třicátých let v Československu. Zaměřili se na životní příběh mladé dívky Evy, sledovali, jak se vlivem dobového dění mění její život, jaké možnosti se před ní otvírají v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně. Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží. Workshop v dobových reáliích ukázal principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Představil žákům fenomén uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.

Záměrem bylo seznámit žáky atraktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou, rozvinout sociální a emoční inteligenci, podpořit rozvoj kritického myšlení, vést k toleranci a porozumění, podpořit komunikační a argumentační dovednosti a schopnosti, kriticky myslet a vyhodnocovat, současně působit preventivně v oblasti sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů) a mimo jiné přispět ke zlepšení klimatu tříd. 

Žáci diskutovali, prožívali, utvářeli živý obraz ze života hlavní postavy příběhu, dramatizovali její zlomové životní okamžiky na pozadí světových klíčových událostí 30. let 20. století - dopady celosvětové hospodářské krize, cesta Adolfa Hitlera k moci, vydání Norimberských zákonů apod. Stylizovali se do poslanců tehdejšího německého parlamentu, obhajovali postoje svých politických stran, debatovali o principech totalitních režimů potlačujících lidská práva i důstojnost člověka. V závěru si vyslechli několik pasáží z Evina deníku. Příběh dívky byl o to poutavější, že Eva a její život jsou spojeny s městem Frýdek-Místek.

Věříme, že i tento projekt byl pro naše žáky přínosem, že si mohli prohloubit své znalosti získané v hodinách dějepisu a opět mít příležitost prolnout teorii se skutečným příběhem a dobovým pozadím Československa před druhou světovou válkou.

Velmi děkujeme oběma výše zmíněným lektorům za profesionální práci s dětmi a společnosti Post Bellum za příležitost prožít Evin příběh.

Lukáš Michael Pitřík