Druháci z Janovic u Satinských vodopádů

04.10.2023

Pod záštitou klubu turistů vznikl environmentální výchovný program pro děti a mládež Společně na Lysou. Hned druhý týden v září jsme se společně s panem Martinem Hlaváčem vydali z Ostravice až k Satinským vodopádům. Ujít osmikilometrovou trasu nám trvalo celých 7 hodin. Proč tak dlouho? Celou cestu jsme se dozvídali nové a nové informace o okolní přírodě, a to doslova všemi smysly. Už víme, jak voní Douglaska, že její šišky poznáme podle malých střapečků, poslouchali jsme zvuky přírody kolem nás, nahlíželi do jeskyní, pod kůru, pozorovali brouky a jinou "havěť." Hledali stopy zvířat, lovili a pozorovali vodní živočichy, poznávali houby, rostliny a mnoho dalšího.

Co si z výletu odnesly děti:

Dorotka: "Mě se líbil mlok, a to že ho pan průvodce Martin nebral do ruky."

Viktorka Slaninová: "Naučila jsem se, že nemám stát proti medvědovi a nekoukat se medvědovi do očí. Taky se mi líbily houby a mlok."

Matěj: "Líbilo se mi, jak jsme byli v jeskyni."

Vítek: "Líbilo se mi, že jsme viděli mloka. Výlet se mi líbil, protože jsem nikdy vodopády v Česku neviděl."

Kája: "Naučila jsem se číslo horské služby – 1210. Bavilo mě, jak jsme viděli mloka, jak chodil."

Barča: "Byla jsem ráda, že nebylo horko, proto jsme viděli mloka. Super bylo, jak pan Hlaváč všechno vysvětloval."

Anička: "Líbily se mi vodopády, byly super i jak jsme lezli po skalách a povídání o různých broucích. Bylo dobré, že jsme si mohli něco koupit."

Elisska: "Naučila jsem se různé druhy ryb a žab. Hodně se mi to líbilo."

Alenka: "Bavilo mě, že jsme se fotili a viděli mloka. Taky jsem se trochu bála, ale jinak se mi to líbilo."

Viktorka Heryán: "Bavilo mě, že jsme si povídali o rybách. Hrozně se mi líbilo, jak jsme zastavili u řeky."

Adri: "Užila jsem si úzké cesty a jeskyně. Chtěla bych na další podobný výlet a líbily se mi vodopády."

Adam: "Líbilo se mi, jak jsme viděli mloka."

Nelka: "Díky deště jsme viděli mloka a spoustu brouků. Bála jsem se medvědů, ale líbilo se mi to."

Eliška: "Naučila jsem se nové věci, nevěděla jsem, že u nás žijí medvědi a dozvěděla jsem se, že jeden pták se potápí."

Patrik: "Líbil se mi mlok."

Jan: "Bylo to dobré, líbily se mi fotky, které pan průvodce ukazoval a dozvěděl jsem se, že pták skorec se umí potápět."