Halloween

06.11.2016

Letos jsme se poprvé na naší škole rozhodli přiblížit si lidový anglosaský svátek Halloween, jenž připadá na 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Pro tentokrát jsme se rozhodli citovat jeden ze zdrojů, který onen svátek charakterizuje. Proč totiž tvořit něco, co již bylo jednou napsáno.

"Název vznikl zkrácením anglického "All Hallows' Evening", tedy "Předvečer Všech svatých". Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a "koledují" o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj.

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Opírají se o původně židovskou tradici slavení svátků již od předchozího večera, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další země.

V době irského národního obrození se kolem roku 1830 rozšířil názor, že Halloween vznikl z předkřesťanských keltských tradic, např. svátku Samhain. Toto pojetí přijal i etnolog James Frazer, který Halloween v knize Zlatá ratolest popisuje jako pohanský svátek s tenkou křesťanskou slupkou. Podobné romantické teorie se dodnes často citují, jsou však považovány za překonané."

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween

Pro nás Halloween představoval podobu soutěže o nejlépe naaranžovanou třídu a také Halloweenský den, kdy se naše děti - především na prvním stupni, oblékly do kostýmů, a zpestřily si tak výuku daného dne. V soutěži vyhrála za první stupeň třída čtvrtá, na stupni druhém pak třída sedmá. Předkládáme fotogalerii, která alespoň částečně přiblíží atmosféru, jež v uplynulých dnech na naší škole panovala.