Hasík v Janovicích

07.12.2016

Hasík je preventivně výchovný program, který je na naší škole již několik let. Vzdělávací program je akreditován MŠMT s platností do roku 2019.

Se žáky druhé a šesté třídy besedovali profesionální hasiči o požární ochraně v rámci programu nazvaného Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

V jednotlivých tematických blocích se hasiči formou her a praktických ukázek zaměřili na výstroj a výzbroj hasičů, používání telefonní linky tísňového volání. Hasiči děti naučili, jak správně nahlásit požár na tísňová čísla 150 a 112 a co dělat, když na kamarádovi hoří oblečení, jaké jsou základní zásady první pomoci.

Dvě setkání probíhala na škole a třetí se uskutečnilo v Integrovaném záchranném centru v Nošovicích. Žáci měli možnost komunikovat s profesionálním hasičem, který poutavou formou představil svoji činnost, která se skládala nejen z výjezdů k zásahům při požárech či k dopravním nehodám, ale také z přípravy, uspořádání materiálů a péči o tělesnou kondici.

Děti měly možnost nahlédnout také do vazební cely a prohlédnout si vozy policie ČR.

Naši žáci nejvíce ocenili těžkou a zodpovědnou práci hasičů, praktické ukázky a poutavé vyprávění. Věříme, že celá akce pro ně byla přínosem do života.

Mgr. Monika Olšáková, Mgr. Taťána Němcová