Historie civilní obrany a cesta do 15. století

27.05.2019

Učit děti o dějinách po stránce teoretické nepostačuje. Člověk si mnohé zapamatuje díky vizualizaci a osobnímu prožitku. Proto také již několik let intenzivně propojujeme výuku se stránkou praktickou. V maximální možné míře využíváme příležitosti k exkurzím i do míst, o nichž se ví jen málo či vůbec. Po nedávné návštěvě Památníku II. světové války v Hrabyni jsme se se žáky 9. ročníku dne 17. 05. vydali na další toulky, tentokrát do oblasti Karvinska. Opět jsme se zaměřili na oblast moderních dějin, tedy dějin 20. století. Některé z poznatků o událostech po druhé světové válce spadajících do období tzv. "studené války" si děti mohly upevnit a ověřit návštěvou hned tří s naší minulostí spojených míst. Tím prvním se stal areál bývalého dolu Dukla, kde se roku 1961 odehrálo jedno z největších důlních neštěstí naší novodobé historie.  O několik metrů opodál jsme pak měli příležitost sestoupit do hloubky zhruba 30 metrů pod zem, a to díky zachovalému protiatomovému krytu, krytu civilní obrany, o jehož záchranu od roku 2007 usiluje skupina dobrovolníků, nadšenců. Své úsilí a svůj projekt zaštítíli názvem Archa Projekt, Muzeum civilní obrany Dukla. Šest podzemních podlaží, řada zachovalých originálních exponátů, snímek o dřívější civilní ochraně obyvatelstva, atmosféra 50. - 80. let, původní operační sál, technické zázemí, expozice ochranných prostředků, interaktivní prvky a mnoho dalšího. Tak bohatý byl náš sestup do krytu. Po jeho návštěvě jsme se vydali směrem do Karviné, abychom zhlédli nádhernou expozici Zámku Fryštát z 15. století. I zde jsme se setkali s prvky moderních dějin, a to kupříkladu s pojmem Benešovy dekrety. Přiblížili jsme si historii samotného města a zmínili se o jeho nejzajímavějších místech.

Věříme, že i tato cesta do minulosti byla pro naše žáky obohacujícím zážitkem a dalším uvědoměním si, že historie, to nejsou jen řádky v učebnicích, ale reálný svět.

Lukáš Michael Pitřík