Inspirativní kurz

10.05.2019

Pod záštitou Odboru školství a kultury města Frýdlant nad Ostravicí, společnosti Kritické myšlení, z. s. a pod vedením ředitele ZŠ a MŠ Janovice Ivo Tošenovjana se uskutečnil kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) pro učitele základních škol. Vzdělávání bylo zacíleno na kantory, kteří měli zájem rozvinout své portfolio pedagogických dovedností v rámci metod aktivního učení, v oblasti čtenářské gramotnosti odborných či beletristických textů, plánování vyučovací hodiny či hodnocení v rámci konstruktivistické výuky. Základem kurzu byl třífázový model učení opřený o vnitřní motivaci žáků.

Školení probíhalo v hasičské zbrojnici města Frýdlant nad Ostravicí v rozsahu 64 hodin pro 21 pedagogů, kteří přijeli například z Oldřichovic, Třince, Bašky, Janovic, Kopřivnice, Hnojníku či z Nové Vsi. Ze zpětných vazeb vyplývá, že kurz byl pro učitele nejen inspirativní, podnětný a praktický, ale také rozvojový z hlediska obohacení pro pedagogickou praxi a kreativní pro obsah výuky.

Velké poděkování vyjádřily jak lektorky, tak účastníci kurzu hlavnímu organizátorovi panu řediteli Mgr. Ivo Tošenovjanovi nejen za hladký průběh všech setkání, zajištění štědrého a pestrého programu a občerstvení, ale také za možnost uskutečnění této pozoruhodné vzdělávací akce, která probíhala od listopadu do dubna. Ten přislíbil nejen připravit nový kurz v dalším kalendářním roce, ale také uskutečnit rozšiřující vzdělávání pro zájemce.

Těší nás, že se inspirativní učitelé mohou setkávat ve Frýdlantu nad Ostravicí.

lektorky Monika Olšáková, Kateřina Gaszková