Janovice mají talent

24.06.2017

Podporujeme a rozvíjíme nadání dětí. Věříme a zároveň jsme si vědomi skutečnosti, že cílem školy není děti pouze vzdělávat a vychovávat, nýbrž jim zároveň poskytovat prostor pro rozvoj jejich osobnosti i talentu a onu cestu rozvoje v maximální možné míře podporovat. Proto se v letošním školním roce rozhodla Žákovská rada naší školy pozvednout z prachu opětovně soutěž s příznačným názvem "Janovice mají talent". Shromáždilo se nám celkem sedm vážných zájemců (skupiny, dvojice i jednotlivci) o možnost předvést svůj um a zejména odvahu vystoupit před publikem. Díky oné skutečnosti jsme se tak dne 22. června směli ponořit do světa zpěvu, tance, kouzel a prostřednictvím dvou ukázek parkouru se díky chlapcům i lehce vznášet vzduchem.

A bylo se na co dívat. Projevy soutěžících nenechaly publikum chladným. To se jim naopak odvděčilo bouřlivým skandováním, podporou i potleskem. Součástí programu se pochopitelně stala rovněž přísná porota, bez níž by soutěž ztrácela smysl. Do pomyslných křesel rozhodčích usedli porotci z řad pedagogického sboru. O konečném pořadí a vítězných příčkách však definitivně rozhodlo hlasování publika. Výsledek byl následující:

1.  příčka náleží chlapcům Ondrovi a Jindrovi ze třetí třídy za ukázku parkouru,

2. příčka padla do klína Viky a Lukášovi z druhé třídy, kteří nám společně zazpívali píseň "Toulavá" od Sebastiana,

3. příčku si vybojovala Adrianka ze čtvrté třídy s taneční choreografií na píseň Dary Rolins
"Až raz budem učitelkou".

Jsme velmi rádi, že máme rovněž děti oplývající talentem, jež jdou za svými sny a pro něž se dané oblasti projevu staly přímo koníčkem. Děkujeme všem soutěžícím za jejich vystoupení v letošním ročníku, neboť si všichni zaslouží náš obdiv. Děkujeme rovněž dětem z řad publika, které nás v krátkých pauzách mezi vystoupeními pobavily vyprávěním vtipů. Dík náleží také vzácné porotě a Kateřině s Natálií, které nás po celou dobu soutěže provázely jako moderátorky. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další setkání u dané příležitosti snad opět za rok.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík