Janovice mají talent

08.06.2023

V úterý 30. května se na naší škole uskutečnila velká akce Janovice mají talent. Přehlídka talentů byla velmi pestrá, mohli jsme zde vidět zpěv, tanec, gymnastiku, hru na hudební nástroj, ale také skládání Rubikových kostek, origami, do tance nás dostal svým vystoupením DJ. Tento rok se Talentu zúčastnilo mnoho dětí, a to z 1., 2., 3., 4., 5. a 9.třídy.

Nedokážeme si představit, jak obtížné by bylo mezi tolika dětmi a různými kategoriemi vybrat ty nejlepší. Proto se Žákovská rada rozhodla děti odměnit diplomem, sladkostí, a hlavně obrovským potleskem od všech spolužáků a učitelů.

Velký dík si jistě zaslouží Žákovská rada, a to nejen za úspěšnou spolupráci se zařizováním Janovice mají Talent, ale také za celoroční práci v tomto roce. Poděkování patří hlavně paní učitelce Lúčanové za vedení Žákovské rady, a za všechno, co pro ni tento rok udělala.

Všem účinkujícím děkujeme a doufáme, že i příští rok se tato krásná akce zase uskuteční.

za Žákovskou radu Adéla Králová