Janovická škola vzdělává sebe i druhé

13.09.2019

Špičkové vzdělávání bylo uskutečněno v Základní škole v Janovicích v posledním srpnovém týdnu. Název dvoudenního semináře zněl Teorie typů, jež vychází z nejnovějších psychologických studií o komplexním pojetí osobnosti z hlediska vrozených preferencí. Osobnostní typ popisuje, čemu při přijímání informací a rozhodování dáváme přednost a jak se jednotlivé funkce rozvíjejí v průběhu života či ve stresových situacích.

K tomuto vzdělávání se sešli s celým janovickým sborem také učitelé z Bašky, Kopřivnice, Třince či z Ostravy. Pod vedením lektorky Šárky Mikové se zabývali sebepoznáním, komunikací a spoluprací. Vše se pak všichni společně snažili aplikovat na potřeby dítěte a způsoby výuky u žáků.

Těší nás, že janovická škola může vlastním i ostatním pedagogickým pracovníkům zprostředkovat nejnovější poznatky a zkušenosti o výchově a vzdělávání, které jsou v České republice praktikovány. V blízké budoucnosti plánujeme nabízet další hodnotné semináře a workshopy.

Ivo Tošenovjan - ředitel školy