Jarní práce na školní zahradě

19.05.2021

Máme tady jaro, ke kterému neodmyslitelně patří práce na zahradě. Na té naší již pilně pracují děti prvního stupně. Prvňáčci, druháci a třeťáci jsou na zahrádce už jako doma. Naše práce se krásně propojila s Dnem Země.

Jednotlivé třídy si vždy rozdělíme do menších skupinek tak, aby byla práce příjemnější a produktivnější. Se svou "pracovní" skupinkou je na zahradě paní učitelka, která jim samozřejmě pomáhá a koriguje jejich práci a s tou tzv. "nepracovní" skupinkou pracuje paní asistentka, tráví spolu čas na školním hřišti nebo pracují v pracovních činnostech, výtvarné výchově. Po necelých dvaceti minutách se děti prostřídají.  A co jsme za posledních "pár" dní udělali? Prvňáčci vyplévali celý vyvýšený záhonek, vyzdobili kamínky skalku, druháci ryli zahradu, uklízeli nepořádek a také pleli vyvýšený záhonek. A co se třeťáčků týče, vzhledem k tomu, že jsou momentálně "nejstarší", zastali práce nejvíce. Od zametání valírny, po dosypávání - kamínků a kůry, hrabání větviček až po lovení listů z jezírka. Velkou pochvalu mají také paní vychovatelky, které s dětmi i v odpoledních hodinách na zahradě pilně pracují. Díky nim krásně "prohlídla" bylinková spirála, zmizela suchá tráva z okolí jezírka a přestože pletí je neoblíbené, podařilo se družině z velké části vyplít Babiččinu zahrádku.

Jen abyste si nemysleli, zahrada není jen o práci. S dětmi se učíme poznávat různé druhy bylin i dřevin, jejich stonků, kořenů i květů. Učíme se rozpoznávat plevel od užitkových i okrasných rostlin. Pozorujeme a krmíme ryby, které máme v jezírku. Venku také probíráme učivo prvouky, vytváříme výrobky v pracovních činnostech a výtvarné výchově, cvičíme a dokonce počítáme matematiku. V těchto krásných jarních dnech trávíváme venku opravdu každou vhodnou chvíli včetně velké (svačinkové) přestávky.  Přikládáme i několik fotografií. 

Za tým prvního stupně Evelína Sigmundová