Jeden svět

16.04.2017

Mezinárodní filmový festival Jeden svět realizovaný Člověkem v tísni se pro nás stal již neoddělitelnou součástí výchovně-vzdělávacího a preventivního zaměření v oblasti práce s našimi žáky. Navíc s Člověkem v tísni spolupracujeme již řadu let ve sféře výuky moderních dějin i v rámci dalších projektů.

Letošní ročník festivalu nesl podtitul "Umění spolupráce". Tematicky byl zaměřen na celou škálu zajímavých snímků orientovaných na problematiku výpočetní techniky. Pro naše žáky 7., 8. a 9. ročníku jsme ze široké škály nabídky zvolili film "Děti online", jenž se skládal ze tří podsnímků. Ústředním motivem prvního byl fenomén "youtuberství", tedy natáčení a zveřejňování života jedince na internetových stránkách. Druhý zachycoval oblast takzvaného - donedávna ještě neexistujícího pojmu - netolismu, tedy závislosti na počítačových hrách. Třetí následně upozorňoval na nebezpečí a rizika spojená s užíváním sociálních sítí a jejich možné zneužití.

Druhým stěžejním snímkem se pro nás stal film s názvem "Zemřít pro design". Mimo jiné vítězný snímek celého letošního ročníku. Prostřednictvím reálných záběrů, statistik i neuvěřitelných životních příběhů poukázal na dopad výroby informačních technologií na zdraví člověka i životní prostředí. Dopad, který není lokálním, nýbrž celosvětovým. Produkce těchto technologií je pro výrobce orientována zejména na co největší finanční zisk. Vůči negativnímu dopadu na životní prostředí jsou tyto obrovské společnosti naprosto lhostejné. A takto by to nemělo být. Nevědomost a neinformovanost jsou skutečnosti, které zabraňují většímu a společnému úsilí o záchranu přírody.

Po obou filmech probíhala diskuze pod vedením zkušených moderátorů. Věříme, že absolvování letošního ročníku Festivalu mělo na naše žáky dopad a o získaných informacích a nezkresleném pohledu na realitu budou alespoň přemýšlet, neboť budoucnost přírody i prostředí, v němž budou žít, je i v jejich rukou.

Závěrem dovolte podotknout, že jsme se stali jedinou mimoostravskou a nejvzdálenější školou našeho kraje (Festival probíhal právě v Ostravě), která se do projektu zapojila. Věříme, že tím dáváme najevo, že nám není budoucí život dětí a péče o životní prostředí lhostejná.

Dovolujeme si předložit několik snímků a zároveň poděkovat organizátorům projektu i kinu Cineport v oblasti Dolních Vítkovic, kde se naše návštěva odehrávala. Již nyní víme, že se do projektu zapojíme i v následujícím roce.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík