Knížkovník

29.09.2016

Co nebo kdo je knížkovník? Kde se vyskytuje? Co je pro něho typické?

Těmito otázkami začaly první hodiny nového školního roku. Chceme totiž i v tomto roce podpořit čtenářství žáků a vybudovat v nich kladný vztah ke knize.

Žáci nad otázkami se zaujetím přemýšleli, své představy výtvarně ztvárnili a doplnili o kratičký popis. Vznikly velmi pozoruhodné práce. Podle nich může být knížkovník na příklad skřítek, který rozdává knihy chudým lidem, trpaslík, který nám pomáhá vybírat vhodné knihy, loď, která na svých plavbách rozdává knihy lidem pro radost, brouk, který požírá knihy nebo bájné stvoření našich snů pomáhající spisovatelům nalézat vhodné náměty pro svou tvorbu.

Po několika dnech napětí jsme žákům knížkovníka janovické školy odhalili. Musíme přiznat, že někteří byli možná zklamáni, protože jejich představy byly osobitější. A co je tedy knížkovník? Je to strom, který se vyznačuje nezvyklými plody, a to knížkami. Odtud je odvozen i jeho název. Ty ovšem vyrostou až poté, co žák vrátí do žákovské knihovny přečtenou knihu. Tehdy nalepí na prozatím holý strom obrázek knihy v barvě své třídy spolu se svým jménem a názvem knihy, kterou přečetl.

Na našem knížkovníkovi prozatím vyrostlo jen pár knížek, ale věříme, že co nevidět větve nebudou vůbec vidět.

Zveme k nahlédnutí do velmi zajímavých a originálních prací žáků, které najdete vyvěšené u kabinetu českého jazyka.

Mgr. Miriam Szromková

Náš knížkovník