Karviná - město zážitků

01.07.2023

Určitě je správné, aby byly děti postupně seznamovány s regionem, v němž se narodily a ve kterém vyrůstají. Tedy s Těšínským Slezskem. Proto jsme se se žáky 7. třídy vypravili 29. 06. na závěrečný školní výlet do okresního města, o němž se dodnes mnoho lidí domnívá, že je městem hornickým a přírodě nenakloněným. Opak je však pravdou. Ano, dříve bylo ono město a jeho okolí zatíženo těžbou černého zlata, avšak s postupným útlumem dobývání uhlí a uzavíráním šachet získává zdejší krajina opět krásný ráz. O tom se mohli přesvědčit právě i naši sedmáci. Vydali jsme se k tzv. karvinskému moři, které vzniklo důsledkem důlního vlivu postupným propadem a následným zaplavením spodními vodami. Nyní je okolí onoho jezera postupně upravováno a zpřístupňováno veřejnosti. Je rovněž určeno ke koupání, a tak někteří z našich chlapců neváhali a rozhodli se v něm osvěžit. Od něj pak naše kroky směřovaly přes nádherný lázeňský - kráčeli jsme starými lázněmi Darkov - a dále pak zdejší zámecký park k daňčí oboře a následně k fryštátskému zámku, kde nás již čekala prohlídka interiérů s průvodcem. 

Žáci byli obeznámeni s historií města Karviná -  se starou Karvinou, po níž se nám do dnešních dnů zachoval pouze šikmý kostel svatého Petra z Alkantary postavený v barokním slohu, jenž je tichým svědkem původní tváře onoho města. Zmínili jsme spojitost těšínského knížecího rodu Piastovců se zámkem v Karviné, dověděli se mnohé o vlivném knížecím rodu Larischů, i o tom, že Karviná je rovněž městem lázeňským. Děti mohly spatřit také zdejší loděnici v parku Boženy Němcové. Přešli jsme mimo jiné most Sokolovských hrdinů, jenž byl vybudován v roce 1925 a svou podobu si zachoval do dnešních dnů. 

Věříme, že si žáci i z tohoto putování odnesli nejen krásné vzpomínky, ale také vědomosti, které se jim jistě budou v budoucím životě hodit. Možná si na Karvinou opět vzpomenou, až jednou budou číst knihu Karin Lednické s názvem Šikmý kostel

Lukáš Michael Pitřík