Knížkovník v závěru roku

01.05.2017

Na počátku aktuálního školního roku přišla naše kolegyně Miriam Szromková s myšlenkou

K N Í Ž K O V N Í K U,

jehož hlavní podstatou bylo podpořit rozvoj čtenářství našich žáků a podnítit co nejvíce jejich

zájem o knihy různých žánrů, jichž v naší školní knihovně stále přibývá.

Věříme, že se nám tento záměr podařilo naplnit, o čemž svědčí rovněž snímky, jež přikládáme.

První zachycuje náš Knížkovník na počátku školního roku,

druhý pak krátce před jeho koncem, tedy aktuálně nyní.

Jsme velmi rádi a Miriam tímto děkujeme.