Loučení s devátou třídou

01.07.2019

V pátek 28. 06. 2019 jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku. Tentokrát poskromnu a netradičně venku. Svými proslovy přispěli pan ředitel školy, který mimo jiné udělil dvě pochvaly, i pan starosta obce. Proběhlo pasování osmáků i poděkování pedagogům a zaměstnancům školy za jejich celoroční práci. 

Loučili jsme se s třídou, která během svého studia úspěšně prošla několika mezinárodními projekty, značným množstvím výchovně-vzdělávacích akcí i exkurzí. Přejeme dětem, aby se jim dařilo a byly spokojené i při studiu na školách, na něž se vydají po letních prázdninách. 

Lukáš Michael Pitřík