Lyžařský výcvikový kurz

18.02.2017

Po dvouleté pauze jsme se v letošním školním roce opět vydali na lyžařský výcvikový kurz v nádherném a pro lyžování vskutku ideálním prostředí Ski areálu Bílá. Své lyže, běžky, snowboardy i snowblady jsme v maximální možné míře vytížili ve dnech 30. 01. - 03. 02. Na týdenní pobyt v Beskydech jsme vyrazili ve složení sedmé a osmé třídy, v celkovém počtu 24 dětí. Jsme velmi rádi, že došlo ke spojení těchto dvou ročníků, jež nás přesvědčily o schopnosti vzájemné spolupráce, schopnosti společně trávit čas i o umu plnit zadané úkoly, zvládat zábavné hry i nelehké situace.

Lyžařský kurz byl naplněn nejen úsilím naučit se něčemu novému či prohloubit své lyžařské dovednosti na svahu, ale také večerními programy zaměřenými na osobnostně sociální výchovu. Budování vzájemných vztahů, uvědomění si vlastní identity i rozvoj umění argumentace, diskuze, tolerance. Za letošní téma jsme zvolili oblast vztahů mezi chlapci a dívkami s názvem "Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše."

K příjemnému pobytu přispěla i vynikající místní kuchyně a chvályhodné umění místních kuchařek/kuchařů, které naše děti dokázaly náležitě ocenit. Nádherné zážitky jsme získali rovněž díky nedaleké oboře divé zvěře, disponující divokými prasaty, daňky, jezevcem či muflony. Ideální sněhové podmínky a vstřícné počasí nás doprovázely po celou dobu našeho lyžařského výcviku. Jsme velmi rádi, že nedošlo k žádnému vážnému úrazu a že jsme se všichni vrátili v pořádku zpět domů. Na ony únorové dny budeme velmi rádi a dlouze vzpomínat. Dovolujeme si přiložit odkaz alespoň na zlomek z mnoha fotografií, které jsme pořídili a které zachycují báječnou atmosféru, jež jsme prožívali.

Mgr. Lukáš Pitřík