Malá gesta laskavosti dokážou velké věci

16.04.2022

Po dvouleté odmlce se nám opět naskytla příležitost pro zájemce z řad našich žáků II. stupně připravit Noc s Andersenem, jež tentokrát připadla na 01. dubna. Jsme velice rádi, že se nám sešlo 15 účastníků, a to včetně tří našich bývalých žáků, kteří na Noci s Andersenem, jež na naší škole prožili, rádi vzpomínají.

Když jsme na začátku února započali s kolegyní připravovat ono čtenářské setkání, pro nějž jsme tentokrát zvolili motto: "Malá gesta laskavosti dokážou velké věci", netušili jsme, co nastane o několik dní později. Najednou zde byla - s následnými událostmi spojená - obrovská vlna společenské solidarity, kdy právě i malá gesta přinášela velkou sounáležitost.

Věříme, že se nám podařilo letošní téma, díky němuž jsme si připomněli mimo jiné také 430. výročí narození Jana Amose Komenského a Jiřího Třanovského, podchytit ohleduplně, s porozuměním, citlivě, důstojně. Dětem jsme představili knižní obrázkovou publikaci "Kytičky z ulice", v níž je hlavní postavou malá dívenka, činící "malá gesta" tvořící svět příjemnějším, veselejším, radostnějším a na jejímž podkladě měly tvořit svůj vlastní příběh. V případě příběhu měly předložené stránky s ilustracemi poskládat dle svého uvážení, zachytit myšlenky dívenky, vytvořit vlastní název příběhu a prezentaci doplnit hudebním podkladem. Zdařilo se jim to velmi hezky. 

Přiblížili jsme jim rovněž životní cestu Nicholase Wintona a malé Věrky (jednoho z Nicholasem zachráněných dětí). Naši čtenáři měli na základě písemně předložených indicií o životě Nicholase a Věrky zachytit onu jejich charakteristiku výtvarně do předem připravených obrysů těchto dvou postav. Využili mimo jiné možnost koláže. Zdařilo se. 

Téhož dne večer jsme se také odreagovali a pobavili pohybem v tělocvičně, kdy jsme si zahráli mimo jiné ringo. Po večeři jsme sdíleli své čtenářské zkušenosti v rámci oblíbené noční čajovny a před spaním zhlédli filmový snímek "V hlavě".

Druhého dne po rozcvičce a snídani jsme se opět pustili do společné práce ve skupinkách. Tentokrát jsme dětem předložili osobní příběhy českých žen, které se nebály projevit odvahu - Věra Čáslavská, Marta Kubišová, Olga Fierz (žena, Švýcarka s českým srdcem, která pomohla po druhé světové válce nalézt ztracené děti rozptýlené po Evropě), Ludmila Zatloukalová Coufalová (žena, jež bojovala za zachování tváře českého venkova i za práva žen) - děti měly vytvořit jejich medailonky - vystihnout dle nich nejdůležitější informace a současně využít i stránku výtvarnou. Poradily si s tím velmi dobře. 

Když nyní vidíme výstupu dětí z letošní Noci s Anderesenem, jsme na ně pyšní. Na to, jak dokázaly dané téma krásně podchytit, spolupracovat, prezentovat, jak byly jeden druhému při plnění zadávaných lekcí oporou, jak diskutovaly, aniž by se hádaly. Jak projevily svou výtvarnou, vědomostní, osobnostní, citovou stránku i empatii. A vůbec nezáleželo na tom, že je někdo šesťák či osmák. 

Jsme velmi rádi a vděčni za onu prožitou Noc s našim žáky, jejíž součásti bylo samozřejmě také pasování dětí do pozic čtenáře a na úplném počátku seznamovací hry. Věříme, že nejen my, ale i naši žáci si s sebou kromě malých dárků odnesli především hezké vzpomínky, zážitky a především podstatu myšlenky, že i "malá gesta laskavosti mohou v našich životech vskutku činit velké věci". Děkujeme za jejich práci, sdílení, myšlenky i úsměv, který na tvářích nás učitelů vykouzlili. Děkujeme také maminkám i dětem samotným, že připravily a donesly něco na zub pro nás pro všechny.

Již nyní se těšíme za rok opět na shledanou. 

Lukáš Michael Pitřík, Markéta Lúčanová