Memento

16.04.2017

Měsíc duben se pro nás nese ve znamení prevence v oblasti návykových látek. Je tomu tak především z důvodu, že dle statistik se u nás intenzivně zvyšuje počet uživatelů drog, a to nejen těch lehkých, nýbrž i drog injekčně aplikovaných. Věková hranice prvního kontaktu s návykovou látkou se navíc čím dál více snižuje a děti se s onou problematikou setkávají již ve svých 10 letech. Program Memento v podání Umělecké agentury Rajcha, jež jsme zhlédli na počátku měsíce, jsme zvolili pro naše žáky v rámci celého druhého stupně. Jednalo se o převyprávění a dramatické ztvárnění reálného příběhu na motivy stejnojmenné knihy Radka Johna. Žáci od počátku do samotného konce sledovali příběh se zatajeným dechem a zaujetím. V závěru byli seznámeni s aktuálními údaji v této oblasti a byly jim předloženy možné následky užívání těchto život ohrožujících látek.

V návaznosti na onen příběh se v závěru měsíce připravujeme na exkurzi do Revolution train - Protidrogového vlaku, jenž je mezinárodním projektem s českým původem zaměřeným na zobrazení reálného života narkomanů.

Stále jsme přesvědčeni o tom, že je naší povinností i posláním seznamovat děti s možnými životními riziky a jevy, které jsou součástí společenského života, a snažit se proti nim bojovat či alespoň zmírnit jejich dopad.

Přikládáme několik fotografií, jejichž součástí jsou rovněž ukázky zpětné vazby žáků.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík