MIRAI

28.06.2018

Děkujeme hudební skupině MIRAI za exkluzivní dárek,
 jenž nám na závěr školního roku dnes dopoledne věnovala.

Jen dnes.

Jen u nás.

Jen pro nás.

Mnohokrát děkujeme!