Muzejní zážitky aneb Expedice Kopřivnice

04.03.2023

Dne 28. února jsme se v časných ranních hodinách vydali se všemi žáky 7. třídy vlakem na vzdělávací exkurzi za poznáním do muzeí nacházejících se v Kopřivnici.  Program byl pro děti vskutku bohatý. Absolvovali jsme setkání s paní Bc. Lucií Kazlepkovou, edukátorkou v kultuře, která se nás ujala ještě hodinu před oficiální otevírací dobou - Muzeum jsme tak měli sami pro sebe, a jež nás obeznámila s podstatou muzejnictví, s historií expozice Muzea nákladních automobilů - s rekonstrukcí původní průmyslové budovy (slévárny) na budovu výstavní, objasnila žákům, co vše je náplní činnosti muzejních pracovníků a provedla nás mezi vystavenými exponáty, k nimž nám vylíčila ty nejzajímavější informace. Ukázala nám, že se muzeum nemusí nacházet jen ve starých historických budovách, ale i v budovách v pojetí moderním. Zkrátka, že v muzeu nemusí být nuda, nýbrž zábava spojená s poznáním. Součástí prohlídky byl rovněž video mapping zachycující údaje o hlavním poslání automobilky Tatra. Děti si mohly také vyzkoušet několik interaktivních prvků, které jsou součástí prohlídky - kupříkladu nastartovat motor automobilu kličkou, spatřit, jaká výstražná světla - majáky jsou na vozy Tatra umísťovány apod. Expozice nám poskytla přehled od prvopočátků výroby kočárových vozů, přes první nákladní automobil až po poslední model nákladních vozů Tatra. Žáci se dozvěděli, že se tento ve světě proslavený podnik orientoval rovněž na výrobu tramvajových vozů či autobusů. Součástí prohlídky Muzea, otevřeného mimochodem teprve v roce 2021,  jsou vozy stavební, hasičské či závodní - mimo jiné jsme spatřili Tatru "kolem světa" či vůz, s nímž závodil pan Karel Loprais v rámci závodů Rallye Dakar, a poprvé v historii jsou zde vystaveny pospolu vozy cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Neminuli jsme vojenskou techniku a sbírku vzácných motocyklů. Našim očím neunikly ani dřevěné modely či prototypy Tatrou vyvíjených a vyráběných vozů. Děti měly také příležitost zakoupit si v tomto Muzeu upomínkové předměty.

Po krátkém osvěžení a bohaté prohlídce v Muzeu nákladních automobilů nás čekala další expozice nacházející se ihned naproti, a to prohlídka depozitáře jediné unikátní movité památky v Moravskoslezském kraji - Slovenské strely, která je svou nevyčíslitelnou hodnotou přirovnávána k českým korunovačním klenotům. Umožněn nám byl rovněž vstup do samotného vozu. I tuto expozici jsme absolvovali v doprovodu muzejního odborníka, tentokrát s paní Mgr. Natálií Aujezdskou, průvodkyní a dokumentátorkou Technického muzea Tatra. Zvláštností je, že byť se obě expozice nacházejí vedle sebe, každá z nich spadá pod správu jiného muzea. 

Naše putování pokračovalo procházkou do centra Kopřivnice a následným zakotvením v Restauraci Tatrovka, jež je situována ihned u obou výše zmiňovaných muzeí a v níž jsme se posilnili vydatným obědem na zpáteční cestu domů. 

Velký dík za krásné zážitky, získání nových poznatků i skvělou péči o nás náleží oběma dámám průvodkyním i panu Rudolfu Chlucháňovi, zodpovědnému vedoucímu Restaurace Tatrovka, který naše žáky na závěr oběda obdaroval menší sladkostí ve formě lízátek. 

Jednou z důležitých skutečností pro nás bylo, že jsme jako třída měli příležitost strávit společný čas mimo školní prostředí. 

Lukáš Michael Pitřík