Na cestách po světě

11.01.2019

Poznávat svět z jiné perspektivy, než pouze ze školních lavic se pro naše žáky stalo již tradicí. Kromě našeho vlastního putování krajinou Česka díky mnoha různorodým historicko-geografickým a přírodovědným exkurzím se naše děti už pravidelně jednou ročně setkávají s uznávaným novinářem, cestovatelem a fotografem Tomášem Kubešem. 

V tomto roce, krátce před Vánocemi, tedy 19. prosince, nás opět navštívil, aby se s námi podělil o své další zážitky z cest po různých koutech Země. Díky němu se tak poutavou formou seznamujeme s rozdílnými kulturami, životní úrovní či systémem vzdělávání v rozličných částech světa. Jeho přednášky doprovázené vždy množstvím autentických fotografií a video ukázek tak dětem zpestřují a ve značné míře doplňují geografické, přírodopisné i kulturní aspekty již získaných vědomostí, s nimiž se děti setkávají v rámci klasické výuky. Děti I. stupně tentokrát s Tomášem cestovaly po jednom z posledních "rájů na Zemi zvaném" Vanuatu. Žáci druhého stupně poznali Moldávii, Podněstří Černobyl. Tomášovi i tentokrát děkujeme a již nyní se těšíme na další setkání.

Lukáš Michael Pitřík