Na návštěvě v Dejvicích

28.03.2024

"Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice. Řekli byste: Dejvice, dej více! Tam se asi lidé předhánějí
v rozdávání. Ale vůbec ne. Lakotili a hamonili. Škrtili, škudlili a byli krkouni."

A jednou z obyvatel této vesnice je i Lakomá Barka, s níž se naši žáci v pondělí 25. března blíže seznámili, a to prostřednictvím projektu Napříč školou, který má u nás již dlouholetou tradici. V rámci tohoto dne se ve třídě setkají žáci 1. – 9. ročníku a společně zdolávají úkoly, které pro ně učitelé připravili.

Letos jsme tedy vybrali postavu Barky z knihy Fimfárum a především krásný jazyk pana Wericha, jenž svou bohatostí a nápaditými slovními spojeními okouzloval již naše babičky a kterému dnešní děti mnohdy rozumí s obtížemi. Proto jsme si v první části společně přečetli část pohádky a sepisovali jsme si nádherná a mnohdy již pro nás tajemná slova do našeho Lexikonu. Ten obohatily výrazy jako nebozez, kanilo, zgrejzlo, držgrešle, debužírovat, komplot, schraňovat

V druhé části jsme se podívali na příběh očima vybrané role. A tak se ve třídě najednou objevili ilustrátoři, kteří zpracovávali libovolnou část knihy do komiksové podoby, žalobci, jež obvinili některou z postav za její nekalé úmysly či činy, psychologové, ti si vzali na starost vyléčit Barku z její lakoty, či kartografové, kteří přesně zmapovali kroky, jimiž se ubírala (nebo později byla v pytli ubírána) Barka.

V poslední části jsme se pustili do nelehkého úkolu, jehož se však naši žáci zhostili s chutí a nasazením. Společnými silami jsme vytvořili audionahrávku této pohádky. Nechali jsme se inspirovat samotným panem Werichem, avšak do tvorby jsme vložili svou fantazii a kreativitu.

A tak si na dobrou noc či na zlepšení špatné nálady – nebo prostě jen tak pro radost můžete pustit pohádku o Lakomé Barce v našem originálním podání, tedy v podání žáků ZŠ Janovice.

Přejeme vám příjemný poslech.

Nebo se můžete, stejně jako naši žáci následujícího dne, podívat na filmové zpracování, které jsme zhlédli v pohodlí místního kina.

Markéta Lúčanová