Nanečisto

03.04.2017

V průběhu měsíce března si naši předškoláci vyzkoušeli ŠKOLU NANEČISTO. Poznali paní učitelku, která je v září přivítá ve školních lavicích, seznámili se s prostředím školy a také se školní prací. Byly pro ně připraveny hry a pracovní listy, ve kterých procvičovali početní představivost, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, paměť, myšlení i řeč - tedy všechny oblasti školní zralosti.

Dne 28. března přivedli s sebou do školy také rodiče, aby se jim pochlubili vším, co ve škole dělali. A neodešli s prázdnou. Za svou píli a pracovitost si odnesli upomínkový list, složku a tužku se čtyřlístkem. Ten jim určitě přinese štěstí příští týden u zápisu i v 1. třídě, do které už se teď všichni hodně těší.

Mgr. Lenka Ševčíková