Návštěva archeoparku

11.10.2017

Ve čtvrtek 05. října jsme se s žáky 3. - 5. třídy vypravili do blízkého archeoparku, který se nachází v Chotěbuzi blízko Českého Těšína.

Archeopark je jedno z předních českých archeologických nalezišť prohlášených za kulturní památku. Vděčit za to může primárně nesmírně bohaté historii osídlení, jež bylo s Chotěbuzí - Podoborou svázáno již od pravěku a jehož stopy dnes představují významnou studnici informací o dějinách těšínského regionu. V průběhu roku 2001 tak na místě, na němž kdysi stávalo mohutné slovanské hradisko s halštatskými kořeny, začaly vyrůstat základy archeoparku. Rekonstrukce byla ukončena v roce 2015, v průběhu kterého byly v historickém areálu vybudovány dva další obytné domy a na jeho úpatí vyrostla již v úvodu zmiňovaná nová multifunkční vstupní budova, která nahradila stávající dřevěnou recepci.

Jelikož se i naši žáci seznamují s dobou pravěkou, rozhodli jsme se toto významné místo navštívit. Nejprve jsme prozkoumali multifunkční budovu. Zde jsme se seznámili např. s oblečením tehdejších lidí, s jejich pomůckami určenými k lovu ryb a chovu zvířat, prohlédli si ozdoby vyrobené nejen ze železa, ale také z keramiky. Poté následovala vlastní prohlídka hradiště. Mohli jsme si prohlédnout a navštívit jednotlivé domy a podívat se tak, jak lidé dříve bydleli. Žáci měli možnost si vyzkoušet, jak se kdysi mlelo obilí, psalo na voskovou tabulku, zahráli si na malé archeology při vyhledávání zakopaných kostí v místním pískovišti. Poznali, jaký život v té době byl a určitě nebyl jednoduchý. Počasí, které nám v tento den nepřálo, ukázalo i dětem, že lidé žili ve velmi špatných podmínkách. Když se ohřívali v autobuse, určitě si uvědomili, že pravěká doba byla těžká a náročná. Věřím, že dětem tato exkurze alespoň trochu přiblížila dobu pravěkých lidí.

Mgr. Taťána Němcová